IES ENERGY BRIEF: Френски банки финансират офшорния проект Midia на BSOG в Румъния

December 2020, Andrei Chirileasa, romania-insider.com 

Френските групи Societe Generale и Credit Agricole финансират операциите, извършвани от Black Sea Oil & Gas (BSOG) в газовия периметър Midia в румънския черноморски участък.

BSOG, която е индиректно контролирана от американската група за управление на активи Carlyle с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), притежаваща миноритарен дял от около 10%, очаква да започне добива през втората половина на 2021 г.

Тези статии, анализи и коментари са възможни само благодарение на вашата съпричастност и дарения, които са единствените гаранти за независимост и обективност в работата на екипа на Алтернативи и Анализи. Подкрепете ни.
Лондонското подразделение на Societe Generale, заедно с румънското му дъщерно дружество BRD, подразделението за инвестиционно банкиране на Credit Agricole и ЕБВР, са сред първоначалните участници и кредитори на договора за револвиращ многократен кредит, сключен с BSOG в края на миналата година, според официален документ консултиран от Profit.ro.

Източник разкрива, че стойността на кредитната линия е 200 милиона евро и е предназначена, наред с други, за финансиране на разходите за сондажи, разработка, изграждане, изпитване, добив, експлоатация, управление и поддръжка на газовите сондажи Ana и Doina в периметъра Midia.

Периметърът е нает от Black Sea Oil & Gas, който притежава 65% от правата и управлява операциите, Petro Ventures Resources (20%) и Gas Plus (15%).

Благодарим ви за даренията в PayPal и по директната сметка на сдружението Алтернативи и Анализи IBAN BG58UBBS80021090022940

Подкрепете и проекта Алтернативата на alternativata.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *