Физическият поток на природен газ от Азербайджан най-накрая тръгна

2023, September, hungarytoday.hu Отказвайки да финансира разширяването на капацитета на енергийната инфраструктура за момента, Брюксел е загубил всякакво правно основание

Прочетете повече

Транс-Балканският газопровод е следващият проект за ускорено енергийно сътрудничество на ЕС с Азербайджан

AzeMedia, JUNE 6, 2023 Новият меморандум за разбирателство за доставки на газ се стреми също така да използва Трансбалканския газопровод

Прочетете повече

IES ENERGY BRIEF: Азербайджан може да увеличи износа на природен газ за Европа

https://www.bnnbloomberg.ca/azerbaijan-says-it-can-increase-natural-gas-exports-to-europe-1.1661087 3/10/2021 Азербайджан може да увеличи износа на природен газ за Европа, но първо трябва да осигури нови договори за

Прочетете повече