Начинът, по който разказваме историята, формира нагласи в настоящето и задава норми на поведение

При отправени ксенофобски послания от  изключително значение са предразсъдъците и играта с чувствата на хората. Ако се влезе устойчиво в

Прочетете повече