българския преход

АкцентБългария

По кривите пътеки на българския преход

В студиото на Алтернативата живеещата във Филаделфия, САЩ, Нася Кралевска, писател, журналист и изследовател на комунизма и посткомунизма, представи книгата

Read More