д-р Евлоги Станчев

АкцентБългария

В патриотизма няма нищо лошо, ако е просветен. Новият патриотизъм не е дефиниран

Руската пропаганда не е от вчера, не е дори от последните две години – откакто започна войната срещу Украйна. Кампанията

Read More