България според т. нар. индикатори за устойчиво управление

От 2009 г. по инициатива на ОИСР и Фондация Бертелсман за най-развитите демокрации със свободна пазарна икономика се отчитат т.

Прочетете повече