Алтернативи и Анализи: 75 години от „дългата“ шифрограма на Джордж Кенън, която оформи политиката на Запада към Русия

Джордж Кенън е едно от най-известните имена в американската дипломация, с авторитет, който преминава пред различни администрации. Той е един от шестимата „мъдреците“ които се използват от Държавния департамент и външнополитически съветници от Трумън до Линдън Джонсън. Те не само поставят основите на политиката на сдържане на Съветския съюз, но и обосновават нуждата от НАТО, Световната Банка, Международния Валутен Фонд и други международни институции.

Джордж Кенън е посланик за три месеца в Съветския съюз през 1952 година, преди да бъде обявен за персона нон грата и в Югославия. Дългата телеграма се появява на 22 февруари 1946 година и предизвиква фурор в Държавния департамент. Поради непреходния характер и проницателността на наблюденията и изводите я публикуваме изцяло.

Алтернативи и Анализи

Следва текста на „дългата телеграма“

Секретно

До Държавния секретар,

Вашингтон.

511, 22 февруари, 21:00

Отговорът на 284 на Dept, 3 февруари [13] включва въпроси, толкова сложни, толкова деликатни, толкова странни за нашата форма на мислене и толкова важни за анализа на нашата международна среда, че не мога да компресирам отговорите в едно кратко съобщение, без да отстъпвам от това, което чувствам, а това би било опасна степен на прекалено опростяване. Следователно се надявам, че Държавният Департамент ще ме понесе, ако представя в отговор на този въпрос пет части, темите на които ще бъдат приблизително както следва:

(Първа) Основни характеристики на следвоенната съветска перспектива

(Втора) Предистория на тази перспектива

(Трета) Проекцията и в практическата политика на официално ниво

(Четвърта) Прогнозата на неофициално ниво

(Пета) Практически изводи от гледна точка на американската политика.

Извинявам се предварително за това натоварване на телеграфния канал; но повдигнатите въпроси са от толкова спешна важност, особено с оглед на последните събития, че нашите отговори на тях, ако изобщо заслужават внимание, ми се струват, че го заслужават веднага. Следва

Част първа: Основните характеристики на съветската перспектива след войната, представена напред от официалната пропагандна машина,

са както следва:        

а) СССР все още живее в антагонистично „капиталистическо обкръжение“, с което в дългосрочен план не може да има постоянно мирно съжителство. Както заяви Сталин през 1927 г. на делегация от американски работници:

„В хода на по-нататъшното развитие на международната революция ще възникнат два центъра със световно значение: социалистически център, привличащ към себе си страните, които са склонни към социализъм, и капиталистически център, привличащ към себе си страните, които са склонни към капитализъм. Битката между тези два центъра за управление на световната икономика, ще решат съдбата на капитализма и на комунизма в целия свят. „

(б) Капиталистическият свят е обграден от вътрешни конфликти, присъщи на природата на капиталистическото общество. Тези конфликти са неразрешими чрез мирен компромис. Най-значимия между тях е този между Англия и САЩ.

(в) Вътрешните конфликти на капитализма неизбежно пораждат войни. Така генерираните войни могат да бъдат два вида: вътрешнокапиталистически войни между две капиталистически държави и интервенционни войни срещу социалистическия свят. Умните капиталисти, напразно търсещи бягство от вътрешните конфликти на капитализма, клонят към последните.

(г) Интервенциите срещу СССР, макар и да са пагубни за тези, които са ги предприели, ще доведат до ново забавяне на напредъка на съветския социализъм и следователно трябва да бъде предотвратени на всяка цена.

(д) Конфликтите между капиталистическите държави, макар и изпълнени с опасност за СССР, въпреки това предоставят големи възможности за напредък на социалистическата кауза, особено ако СССР остане военно мощен, идеологически монолитен и верен на сегашното си блестящо ръководство.

(е) Трябва да се има предвид, че капиталистическият свят не е изцяло лош. В допълнение към безнадеждно реакционните и буржоазните елементи, той включва (първо) някои изцяло просветлени и позитивни елементи, обединени в приемливи комунистически партии, и (второ) някои други елементи (сега описани по тактически причини като прогресивни или демократични), чиито реакции, стремежи и дейности се случват да бъдат „обективно“ благоприятни за интересите на СССР. Последните трябва да бъдат насърчавани и използвани за съветски цели.

(ж) Сред отрицателните елементи на буржоазно-капиталистическото общество най-опасни от всички са онези, които Ленин нарече фалшиви приятели на народа, а именно умерено-социалистически или социал-демократични лидери (с други думи, некомунистически леви). Те са по-опасни от откритите реакционери, понеже последните маршируват под истинските си цветове, докато умерените леви лидери объркват хората, като използват средствата на социализма, за да защитят интересите на реакционния капитал.

Толкова за предпоставките. До какви изводи водят от гледна точка на съветската политика? Към следното:

(а) Трябва да се направи всичко, за да се увеличи относителната сила на СССР като фактор в международното общество. И обратно, не се пропуска и най-малката възможност за намаляване на силата и влиянието, както колективно, така и индивидуално, на капиталистическите сили.

(б) Съветските усилия и тези на руските приятели в чужбина трябва да бъдат насочени към задълбочаване и използване на различията и конфликтите между капиталистическите сили. Ако в крайна сметка те се задълбочат в „империалистическа“ война, тази война трябва да се превърне в революционни сътресения в различните капиталистически страни.

в) „Демократично-прогресивните“ елементи в чужбина трябва да бъдат използвани максимално, за да се окаже натиск върху капиталистическите правителства в съответствие с интересите на Съветския съюз.

(г) Трябва да се води безмилостна битка срещу социалистическите и социалдемократичните лидери в чужбина.

Част втора: Предистория на тази прогноза

Преди да разгледаме последиците, на практика, от тази партийна линия, има някои аспекти от нея, на които искам да обърна внимание.

Първо, тя не представлява естествената проекция на руския народ. Последните са, като цяло, приятелски настроени към външния свят, нетърпеливи да го съпреживеят, нетърпеливи да съизмерят талантите, които съзнават че притежават, желаещи преди всичко да живеят в мир и да се наслаждават на плодовете на собствения си труд. Партийната линия представлява само тезата, която официалната пропагандна машина предлага с голямо умение и упоритост пред обществеността, често забележително устойчива в крепостта на най-съкровените си мисли. Но партийната линия е обвързваща за перспективите и поведението на хората, които изграждат властен апарат – партия, тайна полиция и правителство – и изключително с тях трябва да се справим.

Второ, моля, обърнете внимание, че предпоставките, на които се основава тази партийна линия, в по-голямата си част просто не са верни. Опитът показва, че мирното и взаимно изгодно съжителство на капиталистическите и социалистическите държави е напълно възможно. Основните вътрешни конфликти в напредналите страни вече не са предимно конфликтите, произтичащи от капиталистическата собственост върху средствата за производство, а са тези, които произтичат от напредналия урбанизъм и индустриализъм като такива, които Русия досега е била пощадена не заради социализма си, а само заради собствената си изостаналост. Вътрешното съперничество на капитализма не винаги поражда войни; и не всички войни се дължат на тази кауза. Да се ​​говори за възможност за намеса срещу СССР днес, след елиминирането на Германия и Япония и след примера на доскорошна война, е най-обикновена глупост. Ако не бъде провокиран от сили на нетърпимост и подривна дейност, „капиталистическият“ свят днес е напълно способен да живее в мир със себе си и с Русия. И накрая, никой здравомислещ човек няма основание да се съмнява в искреността на умерените социалистически лидери в западните страни. Не е справедливо да се отрича успехът на усилията им за подобряване на условията за работещо население, когато, както в Скандинавия, им се даде шанс да покажат какво могат.

Погрешността на тези предпоставки, всяка от които е предшествала неотдавнашната война, беше ясно демонстрирана от този конфликт. Англо-американските различия не се оказаха големите различия в Западния свят. Капиталистическите страни, различни от страните на Оста, не предпочетоха да разрешават различията си, като се присъединят към кръстоносния поход срещу СССР. Вместо империалистическата война да се превърне в граждански войни и революция, СССР се оказа длъжен да се бори рамо до рамо с капиталистическите сили за откровена общност на целите.

Независимо от това, всички подобни тези, колкото и да са неоснователни и опровергани, днес отново се излагат смело. Какво показва това? Това показва, че съветската партийна линия не се основава на обективен анализ на ситуацията извън руските граници; че наистина няма много общо с условията извън Русия; че то произтича главно от основни вътрешноруски потребности, съществували преди доскорошната война и съществуващи днес.

В основата на невротичния възглед на Кремъл за световните дела стои традиционното и инстинктивно руско чувство за несигурност. Първоначално това беше несигурност на миролюбив аграрен народ, който се опитва да живее на обширна изложена равнина в близост до свирепи номадски народи. Към това се добави, когато Русия влезе в контакт с икономически по-напредналия Запад, и страха от по-компетентни, по-мощни и по-високо организирани общества в тази област. Но този последен тип несигурност засегна по-скоро руските владетели, отколкото руските хора; тъй като руските владетели неизменно усещаха, че тяхното управление е относително архаично по форма, крехко и изкуствено в своята психологическа основа, неспособно да устои на сравнение или контакт с политическите системи на западните страни.

 Поради тази причина те винаги са се страхували от проникване на чужбина, страхували се от пряк контакт между западния и техния собствен свят, страхували се какво ще се случи, ако руснаците научат истината за света, или ако чужденците научат истината за света вътре в страната.. И те са се научили да търсят сигурност само в търпелива, но смъртоносна борба за тотално унищожаване на съперничещата сила, никога в съгласие и компромиси с нея.

Не случайно, марксизмът, който тлееше неефективно в продължение на половин век в Западна Европа, се прихвана и пламна за първи път в Русия. Само в тази земя, която никога не е познавала приятелски съсед, или всъщност някакво толерантно равновесие на отделни сили, било то вътрешни или международни, може да процъфти доктрина, която разглежда икономическите конфликти в обществото като неразрешими по мирен начин. След установяването на болшевисткия режим, марксистката догма, направена още по-примирителна и нетърпима от интерпретацията на Ленин, се превърна в идеално средство за чувство на несигурност, от което болшевиките, дори повече от предишните руски владетели, бяха засегнати. В тази догма, с основния си алтруизъм на целта, те намериха оправдание за своя инстинктивен страх от външния свят, за диктатурата, без която не знаеха как да управляват, за жестокости, които не смееха да не причиняват, за жертвите, които се чувстваха обвързани да изискват. В името на марксизма те жертваха всяка една етична ценност в своите методи и тактики. Днес те не могат да се откажат от него. Той [марксизмът] е смокиновият лист на тяхната морална и интелектуална уважителност. Без него те щяха да застанат пред историята, в най-добрия случай, само последната от онази дълга поредица от жестоки и разточителни руски владетели, които безмилостно принуждаваха страната към поддържането на все по-големи военни сили, за да гарантират външната сигурност на своите вътрешно слаби режими. Ето защо, съветските цели винаги са тържествено облечени в атрибути на марксизма и ето защо никой не трябва да подценява значението на догмата в съветските дела. По този начин съветските лидери се движат [от?] необходимостта от собственото си минало и сегашно положение да изложат това [очевиден пропуск] на външния свят като зло, враждебно и заплашително, но като носещо в себе си зародиш на пълзящи болести и предназначени да бъдат съкрушени с нарастваща вътрешни конвулсии, докато не му бъде даден окончателен „удар на милостта на палача“ чрез нарастващата сила на социализма, като отстъпи на нов и по-добър свят.

Тази теза дава оправдание за нарастването на военната и полицейската мощ на руската държава, за тази изолация на руското население от външния свят и за този плавен и постоянен натиск за разширяване на границите на руската полицейска власт, които в тяхната съвопукност са естествени и инстинктивни пориви на руските владетели. По същество това е поредния израз на постоянния напредък на неспокойния руски национализъм, на вековно движение, в което понятията за престъпление и отбрана са неразривно объркани. Но под новия облик на международния марксизъм, с опакованите в мед обещания към един отчаян и разкъсан от войни външен свят, той е по-опасен и коварен от всякога.

Отгоре, не трябва да се приема априори, че съветската партийна линия е непременно неискрена и лишена от привлекателност от страна на всички, които я защитават. Много от тях са твърде невежи за външния свят и психически твърде зависими, за да поставят под съмнение [очевиден пропуск в текста] самохипнозата и които не изпитват затруднения да накарат себе си да повярват в това, което им е удобно и изгодно да вярват. Накрая имаме неразгаданата загадка кой, ако има някой, в тази велика земя всъщност получава точна и безпристрастна информация за външния свят. В атмосферата на ориенталска потайност и конспирация, която е проникнала в това правителство, възможностите за изкривяване или интоксикация на източници и потоци от информация са безкрайни. Самото неуважение на руснаците към обективната истина – всъщност тяхното неверие в нейното съществуване – ги кара да разглеждат всички посочени факти като инструменти за подпомагане на една или друга скрита цел. Има основателна причина да се подозира, че това правителство всъщност е конспирация в конспирацията; и аз не съм склонен да вярвам, че самият Сталин получава нещо като обективна картина на външния свят. Тук има достатъчно възможности за типа на фините интриги, при които руснаците са отдавна майстори. Невъзможността на чуждестранните правителства да поставят вълнуващите ги теми директно пред руските политици – до каква степен те разчитат в отношенията си с Русия на добрите услуги на потайни и неизвестни съветници, които те никога не виждат и на които не могат да повлияят – това според мен е най-много обезпокоителната черта на дипломацията в Москва и тази, която западните държавници би било добре да имат предвид, ако разбират същността на трудностите, срещани тук.

Част трета: Проекция на съветски перспективи в практическата политика на официално ниво

Сега видяхме природата и предисторията на съветската програма. Какво можем да очакваме чрез практическото и приложение?

Съветската политика, както подсказва Държавния департамент в посоченото запитване, се провежда в два плана: (1) официална плоскост, представена от действия, предприети официално от името на съветското правителство; и (2) скрит план за действия, предприети от агенции, за които съветското правителство не поема отговорност.

Политиката, обнародвана и на двете равнини, ще бъде изчислена така, че да обслужва основните политики (а) до (г), описани в част първа. Действията, предприети на различни равнища, ще се различават значително, но ще се вливат помежду си по цел, време и ефект.

В официалната плоскост трябва да търсим следното:

а) Вътрешна политика, посветена на увеличаване по всякакъв начин на силата и престижа на съветската държава: интензивна военна индустриализация; максимално развитие на въоръжените сили; внушителни демонстрации, за да впечатлят външни лица; продължаваща скритост относно вътрешните въпроси, предназначена да прикрива слабостите и да държи опонентите „на тъмно“.

Тези статии, анализи и коментари са възможни само благодарение на вашата съпричастност и дарения, които са единствените гаранти за независимост и обективност в работата на екипа на Алтернативи и Анализи. Подкрепете ни.
(б) Където се счита за навременно и обещаващо, ще се полагат усилия за напредък по официалните граници на съветската власт. В момента тези усилия са ограничени до някои съседни точки, замислени тук като непосредствено стратегически необходими, като Северна Иран, Турция, вероятно Борнхолм. Възможно е обаче, по всяко време да се поставят под съмнение други точки, ако и когато скритата съветска политическа власт се разширява до нови области. По този начин „приятелското персийско правителство може да бъде помолено да предостави на Русия пристанище в Персийския залив“. Ако Испания попадне под комунистически контрол, може да се активира въпросът за съветската база в Гибралтарския проток. Но такива твърдения ще се появят на официално ниво, само когато приключи неофициалната подготовка .

в) руснаците ще участват официално в международни организации, където виждат възможност за разширяване на съветската влас,т или за инхибиране или разреждане на властта на другите. Москва вижда в ООН не механизъм за постоянно и стабилно световно общество, основано на взаимен интерес и цели на всички нации, а арена, на която току-що споменатите цели могат да бъдат преследвани благоприятно. Докато ООН се смята, че служи тук за тази цел, Съветите ще останат с ООН. Но ако по всяко време стигнат до заключението, че това служи за смущение или осуетяване на целите им за разширяване на властта, и ако видят по-добри перспективи за преследване на тези цели по друг начин, те няма да се поколебаят да напуснат ООН. Това обаче би означавало, че те са се почувствали достатъчно силни, за да разцепят единството на други държави чрез оттеглянето си, за да направят ООН неефективна като заплаха за техните цели или сигурност, да я заменят с международно оръжие, по-ефективно от тяхна гледна точка. По този начин, отношението на СССР към ООН ще зависи до голяма степен от лоялността на други нации към нея и от степента на енергичност, решителност и сплотеност, с които тези държави защитават в ООН мирната и обнадеждаваща концепция за международен живот, която тази организация представлява за нашия начин на мислене . Повтарям, Москва няма абстрактна отдаденост на идеалите на ООН. Отношението й към тази организация ще остане по същество прагматично и тактическо.

(г) Към колониалните области и изостаналите или зависими народи, съветската политика, дори в официален план, ще бъде насочена към отслабване на властта и влиянието и контактите на напредналите западни държави, на теория, че доколкото тази политика е успешна, тя ще се стреми да се създаде вакуум, който ще благоприятства комунистическо-съветското проникване. По този начин съветският натиск за участие в споразумения за попечителство представлява, по мое мнение, желание да бъде в състояние да усложни и възпрепятства упражняването на западно влияние в такива точки, вместо да осигури основен канал за упражняване на съветската власт. Последни мотиви не липсват, но за това Съветите предпочитат да разчитат на други канали, отколкото на официални договори за попечителство. По този начин можем да очакваме да установим, че Съветите искат навсякъде да бъдат допуснати до попечителство или подобни договорености и да използват лостове, придобити по този начин, за да отслабят западното влияние сред такива народи.

д) руснаците ще се стремят енергично да развият съветското представителство и официалните връзки с държави, в които усещат силни възможности за противопоставяне на западните центрове на властта. Това се отнася за такива широко разделени точки като Германия, Аржентина, страните от Близкия изток и т.н.

(е) В международните икономически въпроси съветската политика наистина ще бъде доминирана от стремеж към автархия за Съветския съюз и доминираните от Съветския съюз съседни области, взети заедно. Това обаче ще бъде в основата на политиката. Що се отнася до официалната линия, позицията все още не е ясна. Съветското правителство показа странна сдържаност след прекратяването на военните действия по въпросите на външната търговия. Ако трябва да предстоят широкомащабни дългосрочни кредити, аз вярвам, че съветското правителство, в крайна сметка, отново може да си направи услуга, както през 30-те години, в желанието за изграждане на международен икономически обмен като цяло. В противен случай смятам, че е възможно съветската външна търговия да бъде ограничена до голяма степен до сферата на собствената сигурност на Съветския съюз, включително окупираните райони в Германия, и че студеното официално рамо може да се обърне към принципа на общото икономическо сътрудничество между нациите

(ж) По отношение на културното сътрудничество, говоренето също ще бъде предоставено като желание за задълбочаване на културните контакти между народите, но това на практика няма да се тълкува по никакъв начин, който може да отслаби позицията на сигурност на съветските народи. Действителните прояви на съветската политика в това отношение, ще бъдат ограничени до пресъхнали канали за силно контролирани официални посещения и функции, с изобилие от водка и речи и липса на трайни последици.

(з) Освен това, съветските официални отношения ще поемат така наречения „правилен“ курс с отделни чуждестранни правителства, като се поставя голям акцент върху престижа на Съветския съюз и неговите представители и с педантично внимание към протокола, което е много различно от добрите нрави.

Част четвърта: Следва да се каже, какво можем да очакваме чрез прилагане на основните съветски политики в неофициална или подземна плоскост, т.е. в плоскост, за която съветското правителство не носи отговорност.

Агенциите, използвани за реализиране на политики в тази плоскост, са следните:

Първо.. Вътрешното централно ядро ​​на комунистическите партии в други страни. Въпреки че много от хората, които влизат в тази категория, също могат да се появят и да действат в несвързани обществени функции, те в действителност работят в тясно сътрудничество като подземна действаща дирекция на световния комунизъм, скрит Коминтерн, тясно координирана и ръководена от Москва. Важно е да запомните, че това вътрешно ядро ​​всъщност работи по подземни канали, въпреки легалността на партиите, с които е свързано.

Второ. Редовата членска маса на комунистическите партии.

Забележка:да се прави разлика между тях и лицата, определени в параграф 1(първо).

Това разграничение стана много по-явно през последните години. Докато предишните чуждестранни комунистически партии представляваха любопитна (и от гледна точка на Москва често неудобна) смесица от конспирация и легитимна дейност, сега конспиративният елемент е добре съсредоточен във вътрешния кръг и е принуден да действа „под земята“, докато редовите членове, на които не се доверяват тайните, относно истинската същност на движенията – биват изтласкани напред като добросъвестни вътрешни привърженици на определени политически тенденции в съответните им страни, наистина невинни по отношение на конспиративните връзки с чужди държави.

Само в някои страни, където комунистите са числено силни, те редовно се появяват и действат като единно цяло. Като правило те се използват, за да проникнат и да повлияят или доминират, в зависимост от случая, други организации, за които е по-малко вероятно да бъдат заподозрени, че са инструменти на съветското правителство, с оглед постигането на техните цели чрез организации с [очевиден пропуск], чрез пряко действие като отделна политическа партия.

Трето. Голямо разнообразие от национални асоциации или органи, които могат да бъдат доминирани, или повлияни от такова проникване. Те включват: синдикати, младежки лиги, женски организации, расови общества, религиозни общества, социални организации, културни групи, либерални списания, издателства и др.

Четвърто. Международни организации, които могат да бъдат проникнати по подобен начин чрез влияние върху различни национални компоненти. Сред тях са видни организации на труда, младежта и жените. В тази връзка се придава особено, почти жизненоважно значение на международното работническо движение. В него Москва вижда възможност за дерайлиране на западните правителства в световните дела и за изграждане на международно лоби, способно да принуди правителствата да предприемат действия, благоприятни за съветските интереси в различни страни и да парализират неприятни за СССР действия

Пето. Руската православна църква, с нейните чуждестранни клонове, и чрез нея източноправославната църква като цяло.

Шесто. Панславянско движение и други движения (Азербайджан, Армения, Туркоман и др.), Основани на расови групи в рамките на Съветския съюз.

Седмо. Правителствата или управляващите групи, желаещи да се отдадат на съветски цели, в една или друга степен, както настоящите български и югославски правителства, северноперсийски режим, китайски комунисти и др. Не само пропагандните машини, но и действителните политики на тези режими могат да бъдат широко предоставени на разположение на СССР

Може да се очаква, че съставните части на този широко разпрострял се апарат ще бъдат използвани в съответствие с тяхната индивидуална пригодност, както следва:

а) да подкопае общия политически и стратегически потенциал на големите западни сили. В тези страни ще бъдат положени усилия за нарушаване на националното самочувствие, за ограничаване на мерките за национална отбрана, за увеличаване на социалните и индустриални вълнения, за стимулиране на всички форми на разединение. Всички лица с оплаквания, независимо дали са икономически или расови, ще бъдат призовани да коригират грешките не чрез посредничество и компромиси, а в яростна насилствена борба за унищожаване на други елементи на обществото. Бедните ще бъдат настроени срещу богатите, черните срещу белите, младите срещу старите, новодошлите срещу утвърдените жители и т.н.

(б) В неофициален план ще бъдат положени особени усилия чрез насилие за отслабване на властта и влиянието на западните сили на колониалните изостанали, или зависими народи. На това ниво няма да има никакви задръжки. Грешките и слабостите на западната колониална администрация ще бъдат безмилостно изложени и експлоатирани. Либералното мнение в западните страни ще бъде мобилизирано, за да отслаби колониалната политика. Недоволството сред зависимите народи ще бъде стимулирано. И докато последните се насърчават да търсят независимост на западните сили, доминираните от съветски марионетки политически машини ще се подготвят да поемат вътрешната власт в съответните колониални области, когато бъде постигната независимост.

в) Когато отделните правителства застанат на пътя на съветските цели, ще бъде упражнен натиск за отстраняването им от длъжност. Това може да се случи, когато правителствата пряко се противопоставят на целите на външната политика на Съветския съюз (Турция, Иран), където те „запечатат“ териториите си срещу проникването на комунизма (Швейцария, Португалия) или когато се конкурират твърде силно, подобно на Лейбъристкото правителство в Англия, за морално господство сред елементи, които са важни за комунистите да доминират. (Понякога два от тези елементи присъстват в един случай. Тогава комунистическата опозиция става особено писклива и дива.)

(г) В чужди страни комунистите, по правило, ще работят за унищожаване на всички форми на лична независимост, икономическа, политическа или морална. Тяхната система може да се справи само с хора, които са били доведени до пълна зависимост от висшата сила. По този начин хората, които са финансово независими – като отделни бизнесмени, собственици на имоти, успешни фермери, занаятчии и всички, които упражняват местно ръководство или имат местен престиж, като популярни местни духовници или политически фигури, са анатема. Не случайно, дори в СССР, местните държавни служители постоянно се придвижват от една работа на друга, за да се предотврати възможността никъде да пуснат корени.

(д) Ще бъде направено всичко възможно, за да се настроят големите западни сили една срещу друга. Антибритански приказки ще бъдат ползвани пред американците, а антиамериканските приказки сред британците. Основни лица, включително германци, ще бъдат научени да се гнусят от двете англосаксонски сили. Когато съществуват подозрения, те ще бъдат раздувани; където липсват, ще се разпалят. Няма да бъдат спестени усилия за дискредитиране и борба с всички усилия, които заплашват да доведат до някакво единство или сплотеност между другите [очевидни пропуски], от които Русия може да бъде изключена. По този начин, всички форми на международна организация, които не подлежат на проникване и контрол от комунистите, независимо дали става въпрос за католически [очевиден пропуск] за международен икономически проблем, или международното братство на кралските особи и аристокрацията, трябва да очакват да бъдат подложени на обстрел  много и често [ очевиден пропуск].

(е) Като цяло, всички съветски усилия в неофициален международен план ще имат отрицателен и разрушителен характер, предназначени да подкопават източниците на сила извън обсега на съветския контрол. Това е само в съответствие с базисния съветски инстинкт, че не може да има компромис със съперничещата власт и че конструктивната работа може да започне само, когато комунистическата власт доминира. Но зад всичко това, ще се прилага настоятелен, непрестанен натиск за проникване и командване на ключови позиции в администрацията и особено в полицейския апарат на чужди държави. Съветският режим е полицейски режим par excellence, отгледан в полумрака на света на царската полицейска интрига, свикнал да мисли предимно с опорните точки на полицейска власт. Това никога не бива да се изпуска от поглед по отношение на гангстерските съветски мотиви.

Част 5: [Практически заключения от гледна точка на американската политика]

В заключение, имаме работа с политическа сила, фанатично ангажирана с убеждението, че със САЩ не може да има постоянен модус vivendi, че е желателно и необходимо вътрешната хармония на нашето общество да бъде разрушена, нашият традиционен начин на живот да бъде унищожен, международният авторитет на нашата държава да бъде нарушен, за да бъде сигурна съветската власт. Тази политическа сила разполага с пълна власт върху енергиите на един от най-великите народи в света и ресурсите на най-богатата национална територия в света и се носи заедно с дълбоки и мощни течения на руския национализъм. В допълнение, тя разполага със сложен и широка разгънат апарат за упражняване на своето влияние в други страни, апарат с невероятна гъвкавост и разнообразие, управляван от хора, чийто опит и умения в подземните методи вероятно нямат аналог в историята. И накрая, изглежда, че тази сила е недостъпна за съображения и отчитане на реалността при основните си реакции. За нея огромният фонд от обективни факти за човешкото общество не е, както при нас, мярката, спрямо която перспективите непрекъснато се тестват и реформират, а произволна торба, в която отделните елементи се избират произволно и тенденциозно, за да подкрепят предварително зададените прогнози. Това не е приятна картина.

Проблемът за това, как да се справим с тази сила е несъмнено най-голямата задача, пред която е била изправена нашата дипломация и вероятно най-голямата, с която някога ще трябва да се сблъска. Това трябва да бъде отправна точка, от която трябва да продължи работата на нашия политически генерален щаб. Към него трябва да се подхожда със същата задълбоченост и грижа, както към решаването на основен стратегически проблем във войната, и ако е необходимо, с не по-малки разходи при усилията и за планиране. Няма да се опитвам да предлагам всички отговори тук. Но бих искал да отбележа убеждението си, че проблемът е по силите ни да решим – и то без прибягване до какъвто и да е общ военен конфликт .. И в подкрепа на това убеждение, има някои наблюдения от по-обнадеждаващ характер, които бих искал да направя:

(Първо) съветската власт, за разлика от тази на хитлеристка Германия, не е нито схематична, нито авантюристична. Не работи по фиксирани планове. Не поема излишни рискове. Непроницаема за логиката на разума и е силно чувствителна към логиката на силата. Поради тази причина, тя може лесно да отстъпи – и обикновено го прави, когато във всеки момент срещне силна съпротива. По този начин, ако противникът има достатъчно сила и изясни готовността си да я използва, рядко му се налага да го прави. Ако ситуациите се обработват правилно, не е необходимо да се поемат ангажиращи престижа ни рискове.

(Второ), изправени срещу Западния свят като цяло, Съветите все още са далеч по-слабата сила. По този начин техният успех наистина ще зависи от степента на сплотеност, твърдост и енергичност, които Западният свят може да събере. И това е фактор, върху който имаме сили да повлияем.

(Трето) Успехът на съветската система като форма на вътрешна власт, все още не е окончателно доказан. Тепърва трябва да се докаже, че може да преживее върховен тест за последователно прехвърляне на властта от един индивид, или група, към друга. Смъртта на Ленин е първият такъв трансфер и последиците от него разтърсват съветската държава в продължение на 15 години. След смъртта, или пенсионирането на Сталин, ще бъде втория тест. Но дори това, няма да е последен тест. Съветската вътрешна система сега ще бъде подложена, поради неотдавнашното териториално разширяване, на допълнителни напрежения, които са се оказвали сериозно бреме за Царството. Тук сме убедени, че никога след прекратяването на гражданската война, масата, руският народ не е бил емоционално по-далеч от доктрините на комунистическата партия, отколкото е днес. В Русия партията се превърна в огромен и за момента изключително успешен апарат на диктаторска администрация, но тя престана да бъде източник на емоционално вдъхновение. Следователно, вътрешната стабилност и постоянството на движението все още не трябва да се считат за гарантирани.

(Четвърто) Цялата съветска пропаганда, извън сферата на съветската сигурност, е в основата си негативна и разрушителна. Следователно, би трябвало да е сравнително лесно да се борим с нея чрез всяка интелигентна и наистина конструктивна програма.

Поради тези причини мисля, че можем да подходим спокойно и с добро сърце, как да се справим с Русия. Що се отнася до начина, по който трябва да се предприеме този подход, аз искам само да завърша, като заключение, следните коментари:

(1) Първата ни стъпка трябва да бъде да разберема и да разпознаем, какво представлява естеството на движението, с което си имаме работа. Трябва да го изучаваме със същата смелост, безпристрастност, обективност и същата решимост, да не бъдем емоционално провокирани или разсеяни от него –  така както  лекарят изучава непокорния и неразумен човек.

(2) Трябва да бъдем сигурни, че нашата общественост е информирана за реалностите в руската ситуация. Не мога да не подчертая важността на това. Пресата не може да направи това сама. Това трябва да се прави главно от правителството, което задължително е по-опитно и по-добре информирано за свързаните практически проблеми. В това не трябва да ни възпира [грозотата?]на картината. Убеден съм, че днес щеше да има много по-малко истеричен антисъветизъм у нас, ако реалностите на тази ситуация бяха по-добре разбрани от нашия народ. Няма нищо толкова опасно или толкова ужасяващо, като неизвестното. Може също така да се твърди, че разкриването на повече информация за трудностите ни в отношенията ни с Русия би се отразило неблагоприятно на руско-американските отношения. Смятам, че ако тук има някакъв реален риск, ние трябва да имаме смелостта да се изправим пред него и колкото по-рано, толкова по-добре. Но не виждам какво бихме рискували. Нашият залог в тази страна, дори следвайки като продължение видните прояви на нашето приятелство към руския народ, е забележително малък. Тук нямаме инвестиции, които да пазим, няма реална търговия, която да губим, практически няма граждани, които да защитим, малко културни контакти, които да запазим. Единственият ни залог е това, в което се надяваме, а не в това, което имаме; и аз съм убеден, че имаме по-големи шансове да осъществим тези надежди, ако нашата общественост бъде просветена и ако нашите отношения с руснаците са поставени изцяло на реалистична и фактическа основа.

(3) Много зависим от здравето и енергията на нашето собствено общество. Световният комунизъм е като злокачествен паразит, който се храни само с болна тъкан. Това е точката, в която вътрешната и външната политика се срещат. Всяка смела и радикална мярка за решаване на вътрешните проблеми на нашето общество, за подобряване на самочувствието, дисциплината, морала и общностния дух на собствения ни народ, е дипломатическа победа над Москва на стойност хиляда дипломатически ноти и съвместни комюникета. Ако не можем да се откажем от фатализма и безразличието пред недостатъците на нашето общество, Москва ще спечели – Москва не може да не се възползва от това във външната си политика.

(4) Трябва да формулираме и да предложим на другите нации много по-положителна и конструктивна картина на такъв свят, който бихме искали да видим, отколкото сме го представяли в миналото. Не е достатъчно да призоваваме хората да развиват политически процеси, подобни на нашите. Много чужди народи, поне в Европа, са уморени и изплашени от минали преживявания и се интересуват по-малко от абстрактната свобода, отколкото от сигурността. Те търсят насоки, а не отговорности. Трябва да сме в състояние, по-добре от руснаците, да им дадем това. Ако не го сторим, руснаците със сигурност ще го направят.

(5) Накрая, трябва да имаме смелост и самочувствие, да се придържаме към нашите собствени методи и схващания за човешкото общество. В крайна сметка, най-голямата опасност, която може да ни сполети при справянето с този проблем на съветския комунизъм е,  да допуснем да станем като тези, с които се борим.

КЕНЪН

Благодарим ви за даренията в PayPal и по директната сметка на сдружението Алтернативи и Анализи IBAN BG58UBBS80021090022940

Подкрепете и проекта Алтернативата на alternativata.bg

One thought on “Алтернативи и Анализи: 75 години от „дългата“ шифрограма на Джордж Кенън, която оформи политиката на Запада към Русия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *