IES ENERGY BRIEF: Очертаване на глобалния енергиен пейзаж до 2050 г.: Устойчиви горива

Снимка: Ройтерс

July 7, 2022 | Article, By Nathan Lash, Tapio Melgin, Agata Mucha-Geppert, and Ole Rolser

Изследването на McKinsey& Company `Глобална енергийна перспектива 2022` очертава най-значимите тенденции, предизвикателства и възможности около по-дългосрочния енергиен преход — и пет потенциални енергийни сценария. Докладът предоставя перспективи, оценка до 2050 г. за всеки вид енергия и носител, включително водород, устойчиви горива, природен газ, нефт и въглища, както и поглед върху ролята на улавянето, използването и съхранението на въглерод (CCUS). В настоящата статия се разгледат по-отблизо ролята, която устойчивите горива ще играят в декарбонизирането на енергийните системи.

Устойчивите горива могат да осигурят намаления на парникови газове, сравними с BEV и са приложими в множество сектори

Предвижда се постигането на амбициозните цели за декарбонизация да изисква множество мерки за постигането й. Една такава мярка – устойчиви горива – може да помогне за постигането на тези цели за декарбонизация. Устойчивите горива включват биогорива като хидротретирано растително масло (HVO) или биоетанол и синтетични горива като амоняк или метанол. Те могат да се използват като дроп-ин горива в конвенционалните двигатели с вътрешно горене (ICE). Въпреки че разходите за използване на устойчиви горива се очаква да бъдат по-високи от алтернативите в дългосрочен план, използването на 100 процента възобновяем дизел, като HVO, може да постигне сравнимо намаляване на парниковите газове през жизнения цикъл с използването на електрически превозни средства (EV), което позволява по-бързо декарбонизиране на съществуващите автопаркове в краткосрочен план.

Тези статии, анализи и коментари са възможни само благодарение на вашата съпричастност и дарения, които са единствените гаранти за независимост и обективност в работата на екипа на Алтернативи и Анализи.
Очаква се търсенето на устойчиви горива да се утрои през следващите 20 години

В различните сценарии се очаква устойчивите горива да играят все по-важна роля в транспортните сектори, включително сектори, които трудно могат да бъдат намалени, като авиацията и тежкотоварния автомобилен транспорт.

До 2050 г. делът на устойчивите горива в енергийното търсене на транспорта може да достигне между 7 процента и 37 процента, в зависимост от нетните нулеви нива на амбиция в страните.

Растежът на устойчивите горива до 2035 г. се движи основно от автомобилния транспорт, достигайки 290 Mt в сценария за по-нататъшно ускоряване, докато авиацията играе все по-важна роля след тях.

Необходими са устойчиви горива, за да се постигнат целите за декарбонизация до 2030 г

Дори в свят с бързо навлизане на EV – където EV представляват около 75 процента от общите продажби на превозни средства до 2030 г. – постигането на регулаторните цели за намаляване на емисиите на парникови газове в транспорта може да изисква значителен принос от устойчиви горива. Въпреки че навлизането на електрически превозни средства с батерии (BEV) в сегмента на пътническите превозни средства е силно, търговският тежкотоварен транспорт, като камиони и автобуси, се очаква да бъде електрифициран само в по-дългосрочен план. Преди да бъде завършена електрификацията, постигането на целите за намаляване на парниковите газове в повечето страни ще изисква използването на устойчиви горива (както на биологична основа, така и синтетични) директно в съществуващите автопаркове с двигатели с вътрешно горене.

В авиацията устойчивите авиационни горива, като смесване с керосин в конвенционалните двигатели, може да са единствената жизнеспособна опция за ограничаване на емисиите на парникови газове. Ограниченията на дизайна на самолетите ограничават потенциала за декарбонизация на алтернативните технологии за задвижване като електрически батерии и водород.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *