КЕВР оправда много по-големи разходи на Булгаргаз, които се отразяват в цената

Автор: Алтернативи и Анализи

Интересно развитие. КЕВР има право и задължение да упражни контролни функции и да не допусне неоправдани разходи да се пренесат в регулираните цени на природния газ. Принципът е Булгаргаз предлага и КЕВР обсъжда, анализира и ако сметне за нужно приема. Кой плаща? Всички ние.

Съгласно наредба 2 на КЕВР максималния размер, на който Булгаргаз може да разчита на компонента „обществена доставка“ е 2.5 %. Тя се начислява върху разходите им за покупка на и доставка на българска граница.  Т.е. маржът, който газовият търговец – фаворит на държавата може да начислява върху цената на газа е 2.5. %. С конкретни числа:

 • При утвърдена цена от КЕВР за януари 2021 г. 26.93 лв./Мвтч можем да предположим, че маржът на Булгаргаз е около 0.65лв/Мвтч;
 • При утвърдена цена от КЕВР за януари 2022 г. 133.41 лв./Мвтч можем да предположим, че маржът на Булгаргаз е около 3.25лв/Мвтч;
 • При утвърдена цена от КЕВР за януари 2023 г. 179.33 лв./Мвтч утвърдената от КЕВР компонента за обществена доставка е 2.51 лв./МВтч.

За разлика от предните две години сега КЕВР е решил, че това не е секретна информация и може да бъде посочена. За предните две години е засекретена;

Възникват няколко въпроса:

 1. Позволил ли е КЕВР на Булгаргаз да се възползва от максимално позволения размер на маржа? За 2021 г. предвид малкия му размер очевидно е позволил нещо близко до максималния размер. За 2022 по всяка вероятност маржът на МВтч е по-висок от този за 2021 година, тоест е около 60 стотинки/МВтч, след като КЕВР е одобрил на Булгаргаз разходи за обществена доставка в размер само на малко на 4 млн. лв. или около 0.25 лв/Мвтч. Интересно е обаче явлението за януари 2023 г. В решението за този месец изрично е записано че компонентата за обществена доставка е 2.51 лв. за Мвтч, което е близо 6 (ШЕСТ)!? пъти по-високо от това за същия месец в предходните две години. Интересно кое е онова, което обосновава необходимостта да плащаме на Булгаргаз ШЕСТ пъти повече за управление на газовите баланси в подреден за него и осигурен от държавата пазар?
 2. КАКВА Е ПРИЧИНАТА ЗА сериозният ръст в цената, която плащаме за това перфектно управление от страна на ръководството на Булгаргаз? Маржът на Булгаргаз за обществена доставка не може да се формира от нищо друго освен от разходи (постоянни) и възвращаемост. Ето какви разходи за обществена доставка КЕВР е одобрил на Булгаргаз по години:
  1. За 2021 г. 3080.84 хил. Лв.
  2. За 2022 г. 4053 хил. лв (т.е. с около милион повече)
  3. ЗА 2023 г. , обърнете внимание, 25 355.90 хил.лева (т.е. с 21,5 млн. лева повече)
 3. Кое е увеличило толкова много разходите? Може би са предвидени повече разходи за труд? Няма как това да е основна причина. В същност отговора е в решението на КЕВР, с което е утвърдена цената за януари 2023 г. : Общественият доставчик посочва, че предвидените прогнозни разходи по
  икономически елементи за 2023 г. са резултат на очаквано начисляване на оптимизирани
  разходи за материали, външни услуги (!? – това е традиционното пера за плащания към наши фирми), амортизации, трудови възнаграждения, социални
  осигуровки и др. В сравнение с планираните за 2022 г. заявителят е предвидил увеличение на
  УПР – условно-постоянни разходи (които не зависят от цената на природния газ) за 2023 г. за дейността „обществена доставка“, дължащо се следните изброени от
  дружеството изменения: прогнозирани по-високи с (…) хил. лв. разходи за заплащане на
  държавни такси по съдебни дела (от които (…) хил. лв. за частичен иск за 1/3 от вземанията
  от „Топлофикация София“ и (…) хил. лв. за арбитражни такси и разноски по евентуално
  арбитражно дело с ООО „Газпром експорт“), по съдебни дела свързани със събиране на
  вземания от неизрядни клиенти; планирани по-високи с (…) хил. лв. експертни,
  консултантски и одиторски разходи, включващи юридически услуги по съдебни дела и
  разноски по арбитражно дело с ООО „Газпром експорт“; планирани по-високи с (…) хил. лв.
  разходи за лицензионни такси, както и планирани повишени с (…) хил. лв. разходи за
  заплати, следствие на увеличението на минималната работна заплата в страната, заедно с
  очакваното увеличение на прага на социалните осигуровки, което ще окаже пряко
  въздействие върху трудовите възнаграждения, социалните разходи и социалните осигуровки.“

Пак в решението на КЕВР се казва, че общите разходи на Булгаргаз се увеличават с повече от 31  млн. лв. За какво? Защо всички ние плащащите нямаме право да знаем за какво плащаме. Ами те ако продължат с тази тенденция утре могат да ни накарат и 100 млн. лева да платим.

Благодарим ви за даренията в PayPal и по директната сметка на сдружението Алтернативи и Анализи IBAN BG58UBBS80021090022940
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *