България според т. нар. индикатори за устойчиво управление

От 2009 г. по инициатива на ОИСР и Фондация Бертелсман за най-развитите демокрации със свободна пазарна икономика се отчитат т. нар. индикатори за устойчиво управление. Това е най-подробният, основан на данни и обективен анализ, преглед на стандартите за добра управленска и политическа среда. От 2014 г., освен страните членки на ОИСР, в него са включени България, Румъния и Хърватска*. Така те стават общо 41 – най-престижната в света група за сравнение между отделните държави.
Състоянието на страните се наблюдава в областите: устойчива политика (икономическа, социална и опазване на околната среда), здрава демокрация и добро управление (ефективност и отчетност на изпълнителната власт).

Подкрепете проекта Алтернативата на https://alternativata.bg/donations/za-alternativata/

Благодарим ви за даренията в PayPal и по директната сметка на сдружението Алтернативи и Анализи IBAN BG58UBBS80021090022940

Средното място на страната е 35, много често в по-незавидно положението са Румъния, Полша, Унгария, Гърция, Мексико, Кипър и Турция.
Най-напред е класацията в областта на политиките за опазване околната среда, където мястото е 26-то, без промяна от 2014 г. насам. По-назад от България са страни като Австрия, Канада, САЩ, Чехия и Южна Корея.
Изключително добър е показателят „държавен дълг/дете“, с бал 9, показващ тежестта на публичното управление, която вероятно ще се стовари върху плещите на следващото поколение. Това засега е и единственият показател, по който България е на първо място в цялата класация. Въпреки относително ниския дял на подрастващото поколение в демографската структура на населението. Причината е в ниския дял на държавния дълг в БВП. Тук България е втора в класацията след Естония.
Като подобласт с най-висок ранг на България е бюджетната политика, тя е 6-та в класацията, заедно с Естония, Нова Зеландия и Норвегия. И близо до Швейцария, Швеция и Дания, които заемат първите три места.
Два извода:
По всички показатели, освен държавен дълг, но особено според критериите и оценките за „добро управление“ страните от Еврозоната дават по-добри резултати спрямо останалите държави.
Дефектите на българската политическа среда в областите: добро управление, отчетност и върховенство на закона са хронични. Те неутрализират постиженията в стопанската и бюджетната политика. Тези постижения също не са зададени завинаги.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *