Потреблението на изкопаеми горива е стабилно, въпреки рекордния ръст на възобновяемата енергия

BY LAUREN SFORZA – 06/26/23, thehill.com

Потреблението на изкопаеми горива остава стабилно въпреки рекордния ръст в сектора на възобновяемата енергия.

Според Статистическия преглед на Световната енергия на Енергийния институт/ Energy Institute’s Statistical Review of World Energy  растежът на търсенето на първична енергия се е забавил през 2022 г., като се е увеличил с около 1,1 процента в сравнение с увеличението от 5,5 процента през 2021 г. В доклада се отбелязва, че енергийният сектор се е изместил от търсенето около пандемията от COVID-19 към опасения за доставките от руската инвазия в Украйна.

„Когато светът излезе от пандемията и нейното въздействие върху търсенето, през 2022 г. енергийните пазари отново бяха в криза, като конфликтът в Украйна промени предположенията за доставките по света“, каза в изявление изпълнителният директор на Energy Institute Ник Уейт. „Това от своя страна ускори ценова криза и дълбок натиск върху разходите за живот в много икономики.“

Благодарим ви за даренията в PayPal и по директната сметка на сдружението Алтернативи и Анализи IBAN BG58UBBS80021090022940
Докладът също така установи, че продуктите от нефт, газ и въглища покриват по-голямата част от търсенето на енергия, въпреки че енергията от възобновяеми източници е отбелязала най-голямо увеличение досега. Въглищата държаха 35% от дела в енергийния сектор, докато газът достигна около 23% от дела.

Увеличението на възобновяемата енергия беше подкрепено от нови слънчеви и вятърни разработки и достигна 14 процента от общото глобално производство на електроенергия, което е по-високо от ядрената енергия, която имаше 9 процента дял от общото производство на електроенергия. В доклада се казва, че слънчевата и вятърната енергия отбелязват „рекордно увеличение“ от 266 гигавата през 2022 г., а слънчевата енергия представлява 72 процента от допълнителния капацитет.

„Видяхме нови и все по-опасни въздействия от изменението на климата на всички континенти. И въпреки широкия консенсус относно необходимостта от достигане на нетна нула, глобалните емисии на парникови газове, свързани с енергията, все още се насочват в грешна посока“, каза президентът на Енергийния институт Джулиет Дейвънпорт в изявление.

Докладът също така отбелязва, че потреблението на петрол продължава да нараства до 97,3 милиона барела на ден през 2022 г., тъй като цените на суровия петрол Brent достигнаха най-високото ниво от 2013 г. насам, средно от 101 долара.

Докладът беше публикуван от Енергийния институт, в сътрудничество с KPMG и Kearny, след като BP престана да прави доклада. BP все още предлага „продължаваща подкрепа“ за доклада.

Превод Алтернативи и Анализи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *