Газовата сделка между България и Турция трябва да се наблюдава от ЕС

Аура Сабадюс

ICIS 

Съобщението на Турция от началото на годината, че на „Булгаргаз“ ще бъде разрешено да използва турските терминали за втечнен природен газ и преносната инфраструктура, за да си осигури допълнителни доставки за следващите 13 години, беше обявено за важно постижение за балканската страна. Въпреки че всеки нов източник на доставки в Европа е добре дошъл, тази сделка трябва да бъде внимателно наблюдавана от ЕС. На първо място, в идеалния случай всяка сделка би позволила на дружествата от двете страни на границата да имат достъп до капацитет и да се конкурират за него въз основа на редовни търгове.

Данните, публикувани от Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG), сочат, че до октомври в граничния пункт Странджа-Малкочлар е резервиран капацитет от 53,2 GWh/ден. Според българския оператор на газопреносна система „Булгартрансгаз“ няма споразумение за междусистемно свързване за тази граница. Споразумение за взаимно свързване изяснява, наред с другото, подробности, свързани с разпределението на капацитета на границата, и е необходимо, когато на границата има повече активни дружества.

Благодарим ви за даренията в PayPal и по директната сметка на сдружението Алтернативи и Анализи IBAN BG58UBBS80021090022940
Когато сделката беше представена в началото на 2023 г., тя веднага предизвика загриженост от страна на Европейската федерация на търговците на енергия (EFET), която предупреди, че тя може да е в нарушение на правилата на ЕС за конкуренцията и да заобикаля изискванията за прозрачност.

На второ място, от турска страна BOTAS остава вертикално интегрирано дружество, което действа едновременно като мрежови оператор и търговец на енергия. Това може да предизвика предизвикателства съгласно правото на ЕС, тъй като може да ограничи недискриминационния достъп до мрежите.

Освен това, противно на по-ранните предположения, източници на ICIS заявиха, че предполагаемата сделка няма да позволи на Булгаргаз да получи достъп до терминалите за втечнен природен газ и газопреносната инфраструктура на Турция.

Вероятно схемата, която да гарантира, че Булгаргаз получава физически доставения газ изключително от своята страна на границата, е свързана с усложнения. Но BOTAS може да се снабдява с обеми /природен газ-б.пр./ навсякъде. Понастоящем Турция внася втечнен природен газ, тръбопроводен газ от Азербайджан, Иран, Русия и има собствен добив на газ от Черно море.

Също така BOTAS би могла да поръча на „Булгаргаз“ да продава и доставя товари навсякъде в Европа от нейно име, както и да преотдава капацитета си на трети страни. В замяна на това BOTAS ще доставя подобно количество газ на България.

ICIS счита, че за европейските потребители би било трудно да определят източника на своите доставки на газ, разходите и договореностите, които са в основата на тези сделки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *