АкцентБългария

Експертизата на учените ни не е поставяна под въпрос. Доказателство са изпълняваните от БАН множество международни проекти

Измина доста време от периода [когато Дянков обяви, че в БАН са се настанили феодални старци]. Нещата се промениха в положителна посока и изпълнителната власт е убедена във високата експертиза на учените. Друга промяна е, че обновихме научната инфраструктура на Академията. През последните 5-6 години се изпълниха проекти за изграждане на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, в рамките на които успяхме да направим Академията съвременно и привлекателно място и за младите, които са много важни за нас. Опитваме се да им предоставим условия да работят по актуални тематики и в съвременни лаборатории. Има трудности с привличането им. Заплащането на всички учени все още не е каквото би трябвало да бъде. Средствата определено не са достатъчни, за да имаме устойчиво развитие. Покрай европейските проекти през последните години тенденцията е положителна, коментира в студиото на Алтернативата проф. Маргарита Попова, научен секретар на направление “Нанонауки, нови материали и технологии”, БАН.

Подкрепете проекта Алтернативата на https://alternativata.bg/donations/za-alternativata/

Благодарим ви за даренията в PayPal и по директната сметка на сдружението Алтернативи и Анализи IBAN BG58UBBS80021090022940

Научният състав на БАН е около 2400 човека. В последните години се насочихме към научно-приложни изследвания, т.е. да свържем това, което е в лабораторията, с разработки, от които да има конкретна полза. Всяка година БАН организира форума „Наука за бизнес“ заедно с Агенцията за малки и средни предприятия, където се представят разработките с потенциал да намерят приложение. Връзката все пак не е такава, каквато ни се иска да бъде. В повечето случаи бизнесът се интересува от еднократни изследвания, а за нас е по-важно дългосрочното сътрудничество. Добър пример в тази посока са проектите, които БАН ще изпълнява по ПВУ. Те са в две приоритетни области – зелени технологии и цифровизация. Продуктът, който ще произведем, трябва да докаже надеждността си в операционна среда. Работим успешно дори с фирми от чужбина, дори по-добре. Проблемът е, че за проектите е необходимо съфинансиране от страна на бизнеса, а нашите фирми не са готови да направят това на този етап. В чужбина отдавна са убедени в необходимостта на научните изследвания и връзката с научните организации.
Положителен пример са проектните докторантури по Оперативната програма и ПВУ на Академията. Тогава младите хора биха пренесли опита си в бизнеса, което е изключително важно. Не бих казала, че има текучество на млади хора. Проблемът по-скоро е в привличането им. Опитваме се да ги привлечем още докато са ученици. Оптимист съм. Моя докторантка смята, че настоящите ни лаборатории са по-добри от лабораториите в Белгия. Експертизата на учените никога не е била поставяна под въпрос. Доказателство са огромният брой международни проекти, които изпълняваме. Академията участва в 62 проекта по рамкова програма „Хоризонт 2020“ и 27 проекта по „Хоризонт Европа“ – внушителна цифра. Без европроектите това би се случило доста трудно. Процесът по изграждането на един учен е доста дълъг, а младите мечтаят нещата да се случват по-бързо, което няма как да стане. Проектите са с огромна стойност и Академията координира шест от тях и участва в изпълнението на още шест. Работим в направления, в които работи научната общност в Европа и получените резултати са на европейско ниво, посочи в заключение проф. Попова.

 

Product Image
Абонирайте се за Daily Brief A&A

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *