СЕМ

България

Най-големият провал на СЕМ са изборите за генерални директори и управителни съвети

Генералният директор на БНТ на практика е в средата на втория си мандат. Днес получих от ВАС касационната жалба на

Read More
България

При Волгин наблюдаваме грубо противоречие със социалната мисия на обществените медии

В закона има текст, който казва, че оневиняването на жестокост и насилие също се квалифицира като престъпление и подлежи на

Read More
АкцентАлтернативата-анализиБългария

От кандидатите за директор никой не може да помогне на БНТ в тази ситуация

Националната телевизия винаги ще бъде контролирана през парите, които й се дават и които й се взимат Националната телевизия винаги

Read More