АкцентСветът

IES ENERGY BRIEF: Трансгаз и Газпром Експорт предсрочно прекратиха, по взаимно съгласие, договор за пренос на газ

2021, 22 February,  Transgaz

На 22 февруари 2021 г. в прессъобщение Националната газопреносна компания на Румъния,  TRANSGAZ SA, информира, че с цел  прилагането на европейските разпоредби за газопроводите Т2 и Т3, от споразуменията за взаимна връзка със съседните оператори на преносни системи, свързани с входните / изходните точки на тези тръбопроводи, наследеният договор за пренасяне на газ през транзитния тръбопровод Т3 на територията на Румъния до трети страни, сключен с Gazprom Export LLC (GPE) и валиден до 31.12.2023 г., е прекратен по взаимно съгласие на страните.

Интензивните преговори между Европейската комисия (DG-ENER), Transgaz SA и Gazprom Export LLC се материализираха в споразумение за прекратяване на наследения договор между Transgaz и GPE, сключен за пренос на газ през транзитния тръбопровод T3 на територията на Румъния до трети страни.

Настоящото споразумение е от особено значение, тъй като създава предпоставки за прилагане на европейската регулаторна рамка за резервиране на капацитет за пренос на газ през транзитните тръбопроводи T2 и T3 и в същото време осигурява оптималната защита на финансовите интереси на Transgaz, произтичащи от наследения договор за пренос на газ през транзитния тръбопровод Т3.

Тези статии, анализи и коментари са възможни само благодарение на вашата съпричастност и дарения, които са единствените гаранти за независимост и обективност в работата на екипа на Алтернативи и Анализи. Подкрепете ни.
Споразумението за прекратяване на наследения договор между SNTGN Transgaz SA и Gazprom Export LLC създава необходимата рамка за сключване на споразумения за взаимно свързване за точките за свързване Isaccea 2, 3 и Negru Vodă / Kardam 2, 3, осигуряващи свободния достъп на трети страни до резервацията за капацитет на транзитните тръбопроводи T2 и T3. Споразумението осигурява събирането на останалите суми, които трябва да бъдат платени от наследения договор, и създава предпоставки за увеличаване на използването на румънската газопреносна инфраструктура.

Националната газопреносна компания TRANSGAZ SA е технически оператор на националната преносна система (NTS) и отговаря за нейната работа при качество, безопасност, икономическа ефективност и условия за опазване на околната среда. Компания, регистрирана на фондовата борса в Букурещ, е прозрачна компания, отворена към диалог и добри корпоративни практики, с помощта на които, в изпълнение на поетата мисия, осъществява газопреносната дейност в съответствие с разпоредбите на действащите европейски и национални закони и разпоредби за пренос на газ по тръбопроводи, както и с тези, свързани със специфичните закони на капиталовия пазар и корпоративното управление.

Коментар на A &A

Прекратяването на този договор освобождава капацитети на 2 и 3 линия от Транс-Балкаския газопровод, които бяха резервирани от Газекспорт, без да бъдат ползване за газови потоци към и от Украйна.

Обърнете внимание, Газекспорт ще заплати дължимите до края на договора суми.

Това за което ЕК настоя и Трансгаз изпълни, за съжаление не е направено от БТГ, която отдаде капацитети на Транс-Балкаския газопровод  между Компресорна станция Странджа и Компресорна станция Провадия на Газекспорт, като част от преноса на газ от Турски за Балкански поток, и така блокира използването на газопреносната ни система за пренос на неруски газ към Румъния и Украйна и обратно.

Благодарим ви за даренията в PayPal и по директната сметка на сдружението Алтернативи и Анализи IBAN BG58UBBS80021090022940

Подкрепете и проекта Алтернативата на alternativata.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *