АкцентСветът

IES ENERGY BRIEF: Украйна продава газов капацитет за май, въпреки натрупването на руски военни части

19 Apr 2021, Neil Hunter, spglobal.com 

АКЦЕНТИ 

Правата за транзит на 15 милиона куб.м/ ден  са продадени на границата при Суджа Близо до съответния изход при Велке  Капусани, при Icassea /Исакча – има нула. Входният капацитет в германския Waidhaus,  италианската Mazara Del Vallo също се продава добре. 

Националният оператор на газопреносната  мрежа на Украйна/ Gas TSO of Ukraine  продаде месечен капацитет на руската  граница, като държавната компания на  Русия Газпром експорт е най-вероятният  купувач, въпреки нарастващото военно  напрежение в региона. 

Тъй като закупуването на капацитет от Русия  чрез регионалния посредник Нафтогаз  Украйна вече е функция на месечните  търгове за капацитет, тяхното продължаване  за доставки през май може да е сигнал, че  руското нашествие може да не е неизбежно. 

Според резултатите, публикувани от  аукциона RBP на 19 април, на граничния  пункт Суджа между двете страни са  продадени украински права за влизане за  общо 15 милиона куб. м / ден, както и  съответния изход от 14,84 милиона куб.м /  ден на украинско-словашкия пункт Велке  Капусани, всички освен потвърждаващи  допълнителен руски транзит. 

Поради това, допълнителните резервации на  Велке Капусани, в допълнение към  транзитния капацитет от 67,5 милиона  куб.м/ ден за 2021 г., договорени като част  от споразумението за транзит между  Украйна и Русия от декември 2019 г., са се  подобрили на месечна база, като договорите  за доставка през април възлизат на 79,89  милиона кубически метра /ден. Тези права,  до момента , са почти напълно използвани  през месеца. 

Споразумението от 2019 г., което предоставя  на Русия 40 млрд. куб. м/ година  транспортни права в рамките на Украйна за  календарните 2021-24 г., беше подписано,  след като Русия уреди арбитражно решение  в размер нетно на близо 3 милиарда долара,  по иск от Нафтогаз във връзка със спорове,  произтичащи от транзитното споразумение  от предходното десетилетие . 

УКРАЙНА ВЪЗРАЗЯВА  

Украйна твърди, че изграждането на  двойната тръбопроводна система Северен  поток 2, която трябва да се движи заедно със  Северен поток със неговите съществуващи  55 млрд.куб.м/годишно капацитет през  Балтийско море и навлиза в Германия, е  опит за цялостно заобикаляне на украинския транспорт, заедно с други, като наскоро  въведения в експлоатация руски Турски  поток. 

Всъщност, дори търговете през май  демонстрираха как руската зависимост от  Украйна може да отслабва, тъй като Транс Балканския интерконектор между Украйна и  Румъния при Isaccea/Исакча отчита нулеви  продажби, тъй като сега се предполага, че  доставките от Русия за Румъния се доставят  по други начини. 

Според данните на оператора на  газопреносната мрежа на Украйна,  споразумението от 2019 г. предвижда 26  млн.куб.м/ ден на изхода за Унгария и 11,1  млн.куб. м/ ден за Полша за текущата газова  година, като операторът също отпуска  допълнителни 500 000 куб. м/ ден в  търговете на 19 април. Няма разрешение за  излизане на газ към Румъния през Isaccea. 

Тези статии, анализи и коментари са възможни само благодарение на вашата съпричастност и дарения, които са единствените гаранти за независимост и обективност в работата на екипа на Алтернативи и Анализи. Подкрепете ни.
Тъй като САЩ наскоро засилиха санкциите  срещу руски и европейски субекти,  участващи в изграждането на Северен поток  2, и застрашават неговото завършване,  политическите стратези може да разглеждат  украинския газов транспорт като значителен  лост на влияние за самата Украйна. Те също  могат да счетат това и за цел на Русия, ако  санкциите на САЩ бъдат успешни в  спирането на Северен поток 2. 

Има информация, че десетки хиляди руски  войски са натрупани на 40-50 мили от  руската граница с Украйна. Съобщава се, че Кремъл е заявил, че тези войски провеждат  военни учения до собствените си граници. 

ТЪРГОВЕТЕ НА PRISMA 

Търговската платформа Prisma за европейски  оператори на преносни системи също отчете  някои значителни резултати на 19 април. 

По отношение на руските транспортни  маршрути в Европа, интерконекторът  Брандов между Германия и Чехия, чийто  капацитет наскоро беше увеличен поради  пускането в експлоатация на втората линия  на Eugal през април, регистрира продажби от  410 000 куб.м / ден от едва 1,14 млн.куб.м/  ден – това беше оферирано. 

Известно е, че Русия е използвала маршрута  през Чехия, Словакия и Австрия до Италия,  тъй като последният украински транзитен  договор е влязъл в сила на 1 януари 2020 г.  Като съсобственик на Gascade, Газпром ангажира първата линия на Eugal от тази  дата, за да компенсира по-ниския украински  капацитет. 

Всъщност увеличеният трафик през Eugal  доведе от началото на април до рекордни  потоци през Брандов. Това се превърна в  значително закупуване на входния капацитет  на Net Connect Германия на конектора  межде Чехия и Германия Waidhaus,  възлизащ на общо 19,5 милиона кубически  метра на ден. 

Високите нива на снабдяване с алжирски газ  за Италия през Mazara Del Vallo трябва да продължат през май, като италианският  мрежов оператор /TSO – Snam, регистрира  впечатляващите 19,28 милиона куб. за  месечния търг. 

Алжир и Русия са конкуренти на италианския  пазар на газ. Обемите, свързани с петрола от  Алжир, все още са в парите, като S&P Global  Platts Analytics изчислява месечните цени с  деветмесечно закъснение спрямо петрола от  16,66 евро / MWh за доставка през май.  Цената за снабдяване в италианския хъб PSV  на 16 април, цитирана от Platts, бе 21.325  EUR / MWh за доставка през май. 

ВИСОКО ТЪРСЕНЕ НА ГАЗ ЗА СЪХРАНЕНИЕ  ЧРЕЗ НАГНЕТЯВАНЕ 

Повишаването на цените на природния газ в  Европа за първи месец се дължи до голяма  степен на голямото търсене за съхранение  през това лято. 

Това се отразява в закупуването от  европейските спедитори на капацитет за  влизане, свързано с норвежкото снабдяване  и изхода за съхранение в Германия, което  възлиза съответно на 7,53 милиона куб.м/  ден и 4,95 милиона куб. м / ден, съответно с  91% от норвежките средства за доставка в  Германия.  

Според Gas Infrastructure Europe,  общоевропейското съхранение на 17 април  е заето на 29%; това е с 39 процентни пункта  по-ниско в сравнение с миналата година, без  нагнетяване на газ досега през април,  поради удължаване на студеното време и  доставки в и без това студения зимен сезон. 

По-ниското руско предлагане за Европа през  Велке Капусани тази година може също да  бъде фактор, допринасящ за дефицита на газ  за съхранение. 

Благодарим ви за даренията в PayPal и по директната сметка на сдружението Алтернативи и Анализи IBAN BG58UBBS80021090022940

Подкрепете и проекта Алтернативата на alternativata.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *