IES ENERGY BRIEF: Постижима ли е европейската зелена сделка?

November, 2021 Samuel(e) Furfari, springer.com

Резюме

Технологиите се развиват под въздействието на няколко фактора, като се започне от напредъка на науката и иновациите. Обикновено движена от пазарните сили, еволюцията е бавна. Що се отнася до енергията, единицата за време е приблизително един век.

Опасенията относно изменението на климата добавят нов елемент: политически решения.

ЕС се ангажира в края на 2019 г. да постигне до 2050 г. въглероден неутралитет, главно чрез прилагане на вятърна и слънчева енергия. Сравнението между минали данни и прогнози, свързани с промяната, ясно показва трудностите. Аналитичният материал обсъжда изискванията за успех на Европейския зелен договор.

С волунтаризъм, доброволност, поръсен с предразсъдъци, усилията на ЕС за постигане на нулеви емисии на CO2 през 2050 г. може да се окажат икономически смущаващи и да се провалят. В един автономен ЕС това със сигурност би било болезнено за предприятията и гражданите на неговите държави-членки. Но в един глобализиран свят, където конкуриращите се елементи инстинктивно се обръщат към източниците на напредък, държавите-членки може да бъдат принудени да разхлабят връзките си с европейския кораб, което би било много пагубно за цялостната система.

Тези статии, анализи и коментари са възможни само благодарение на вашата съпричастност и дарения, които са единствените гаранти за независимост и обективност в работата на екипа на Алтернативи и Анализи. Подкрепете ни.
ЕС, роден от желанието да направи изобилна и евтина енергия на разположение на

икономиките на своите държави-членки, някак си играе с бъдещето на лозунга за енергиен преход. Тъй като преходът едва ли ще бъде завършен в рамките на очаквания интервал от време, поради изброените по-горе причини, ЕС трябва бързо да се съвземе, за да избегне провала на проектите и дългосрочните страдания на гражданите. Изглежда обаче, не е така. Най-новият документ на ЕС, относно Зелената сделка допълнително затяга колана.

Енергиен преход от желаната величина изисква разбиране на социално-технологичните и екологичните проблеми, липса на предразсъдъци и съгласуваност на подхода.

Благодарим ви за даренията в PayPal и по директната сметка на сдружението Алтернативи и Анализи IBAN BG58UBBS80021090022940

Подкрепете и проекта Алтернативата на alternativata.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *