АкцентСветът

IES ENERGY BRIEF: Три водородни проекта ще получат финансиране от ЕС

Фондът за иновации на ЕС ще покрие до 60% от разходите

Три мащабни водородни проекта ще получат финансиране от Иновационния фонд на ЕС, който инвестира общо 1,1 милиарда евро (1,25 милиарда долара) в седем проекта като част от последния си кръг от разходи. Иновационният фонд — финансиран с приходи от схемата на ЕС за търговия с емисии (ETS) — ще поддържа до 60% от разходите за проекти, „свързани с иновациите“. Това включва капиталови разходи и оперативни разходи за период до десет години. „Днешното решение дава конкретна подкрепа на проекти за чисти технологии в цяла Европа и им позволява да разширят променящите играта технологии, които поддържат и ускоряват прехода към климатична неутралност“, казва изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс.

Тези статии, анализи и коментари са възможни само благодарение на вашата съпричастност и дарения, които са единствените гаранти за независимост и обективност в работата на екипа на Алтернативи и Анализи. Подкрепете ни.
Условия за кандидатстване

Фондът е отворен за големи проекти с капиталови разходи (CAPEX) над 7,5 милиона евро, както и за малки проекти с капиталови разходи (CAPEX) под 7,5 милиона евро. Проектите трябва да са достатъчно напреднали по отношение на планиране, бизнес модел, както и финансова структура.

Иновационният фонд има за цел да финансира разнообразни проекти, като се постигне оптимален баланс от широк спектър от иновативни технологии във всички допустими сектори и страни от ЕС, Норвегия и Исландия.

Важно е да се отбележи, че въпреки че НПО и академичните институции също са допустими по принцип, но на практика те не са  склонни да кандидатстват, тъй като Фондът за иновации е насочен и търси предварителен/комерсиален мащаб. Следователно, основните кандидати са бизнесът и МСП. Физически лица, научни изследователи и инженери не са допустими.

https://pemedianetwork.com/hydrogen-economist/articles/finance/2021/three-hydrogen-projects-to-receive-eu-finance

https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/hydrogen/funding-guide/eu-programmes-funds/innovation-fund_en#ecl-inpage-1429

Благодарим ви за даренията в PayPal и по директната сметка на сдружението Алтернативи и Анализи IBAN BG58UBBS80021090022940

Подкрепете и проекта Алтернативата на alternativata.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *