Албания може да се превърне в газов хъб на Балканите след ново споразумение със САЩ

EURACTIV

Албания може да се превърне в ключов играч в газовия сектор на Европа, тъй като американската компания Excelerate Energy Inc планира да я използва като начин за доставка на природен газ и газови продукти до останалата част на региона, докато страната също така се стреми към увеличаване на междусистемните връзки в условията на световна енергийна криза.

Компанията ще предостави на Албания плаващи електроцентрали, които ще й позволят да произвежда електроенергия, да увеличи производството и износа. Освен това компанията работи с Exxon Mobil Corp за изграждането на проект за производство на втечнен природен газ във Вльора.

Главният изпълнителен директор на Excelerate Стив Кобос заяви, че се надява да използва проекта за втечнен природен газ във Вльора, за да разшири дейността си в други страни от региона.

„Това е добър енергиен проект за Албания“, каза Кобос за сделката с плаващите централи пред Bloomberg. „Очевидно се надяваме, че това ще доведе до възможността да доставяме природен газ и да продаваме природен газ в Европа от този достъп.“

Понастоящем Албания разчита на водноелектрическа енергия и внос на енергия от изкопаеми горива. Други държави в региона разчитат предимно на въглища. Екологично настроените страни призовават да се премине към вятърна и слънчева енергия, вместо да се използва изкопаем газ като алтернативна или преходна енергия.

Междувременно Европа се опитва да диверсифицира източниците си на природен газ, за да намали зависимостта си от Русия. Тя също така пристъпи към забрана на руските въглища, а забраната на руския петрол може да бъде включена в шестия пакет от санкции.

През март 2021 г. Албания подписа споразумение с ExxonMobil и Excelerate Energy за превръщането на топлоелектрическата централа Влора в терминал за втечнен природен газ.

Държавната компания за производство на електроенергия в Албания планира да отдаде топлоелектрическа централа на трета страна с надеждата да се пребори с извънредната ситуация в енергетиката, обявена още през октомври.

Тогава министърът на енергетиката Белинда Баллуку подчерта необходимостта Албания и балканският регион да диверсифицират и увеличат енергийните доставки.

„Убедени сме, че втечненият природен газ може да бъде ключът към постигането на тези стратегически цели и най-накрая да осигурим решение на сложния проект за ТЕЦ „Вльора“, като изберем най-добрите партньори, подготвени да осъществят проект от такъв мащаб“, добави тя.

Представителят на американската компания заяви, че „проектът трябва да доведе до трансформация в Албания, но и в региона“.

Тези статии, анализи и коментари са възможни само благодарение на вашата съпричастност и дарения, които са единствените гаранти за независимост и обективност в работата на екипа на Алтернативи и Анализи.
„Тъй като Албания се стреми да подобри енергийната сигурност и устойчивост, ние сме уверени, че решението за втечнен природен газ ще осигури надеждност на енергийната мрежа на страната, като същевременно ще допълни непостоянните възобновяеми енергийни източници и алтернативните ресурси“, заяви тогава Кобос.

В началото на 2022 г. Албанската енергийна корпорация (KESH), която експлоатира основните водноелектрически централи в страната, обяви покана за изразяване на интерес за техническите и икономическите възможности за наемане на актив за производство на топлинна енергия, който може лесно да бъде интегриран в преносната мрежа на страната.

В поканата се посочва, че предприятието иска да отдаде под съоръжението за срок от една до три години. Третата страна трябва също така да предоставя услуги по поддръжка и експлоатация за срока на договора и в съответствие с изискванията на KESH. Изискванията включват работа с лек и тежък мазут.

То трябва също така да бъде „годно за разполагане“ в близост до съществуващата топлоелектрическа централа на Вльора, за да може лесно да използва съществуващата инфраструктура за междусистемни връзки.

Електроцентралата „Нарта“ се намира във Вльора на един от най-девствените плажове в региона в близост до защитена зона. От построяването и завършването ѝ през 2005 г. тя не е произвела нито един ват електроенергия и е била засегната от проблеми с охладителната си система.

Междувременно тече подготовка за реконструкция на енергийните връзки между Албания и Черна гора, а отделен проект се разработва за нов електропровод с Косово.

Албанският енергиен регулаторен орган (ERE) обяви, че докато настоящият проект между Албания и Северна Македония с капацитет 400kV вече е в процес на изграждане, той планира да разработи вторичен 110kV интерконектор с Косово и още един 110kV с Черна гора.

Понастоящем съществува връзка между Вау и Деджес в Северна Албания и черногорската столица Подгорица с капацитет 278MVA. Линията обаче е построена в началото на 70-те години и се нуждае от реконструкция. Тъй като Албания планира да изгради повече водноелектрически централи в северната част на страната и планира газови проекти в южната, междусистемните връзки биха могли да бъдат добре използвани.

Другата планирана линия ще свързва подстанцията на ВЕЦ „Байрам Кури“ и Кукеш с Косово.

Понастоящем Албания произвежда почти 100% от енергията си от водноелектрически централи. Въпреки това, поради липсата на капацитет за съхранение, енергията се продава на други държави през основните месеци на производство – пролетта и началото на лятото. Това означава, че Албания трябва да купува енергия от изкопаеми горива през зимата, за да покрие общественото търсене.

Правителството продължава да издава разрешителни за водноелектрически централи въпреки постоянните предупреждения, че изменението на климата и повишаването на температурите означават, че това вече не е устойчиво. Понастоящем, поради променящите се метеорологични условия и десетилетията на лошо управление, езерата, използвани за водноелектрически централи в северната част на страната, работят с ограничен капацитет и намаляват водните си нива, което застрашава и без това несигурната енергийна ситуация.

Използването на газ също не е одобрявано. Понастоящем регионът не е зависим от газа в значителна степен и мнозина биха искали това да остане така. Неотдавна група местни и европейски екологични организации призоваха Европейската комисия да спре финансирането на проекти за изкопаем газ в региона, тъй като това би довело до риск от обвързване с невъзобновяема енергия за десетилетия напред.

Превод Алтернативи и Анализи

Благодарим ви за даренията в PayPal и по директната сметка на сдружението Алтернативи и Анализи IBAN BG58UBBS80021090022940

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *