IES ENERGY BRIEF: Меморандум за разбирателство за партньорство за развитие на мрежи за пренос на природен газ в Източна Европа

Feb, 2020, energyindustryreview.com

На 28 януари е подписан Меморандумът за разбирателство за партньорството за развитие на мрежи за природен газ в Източна Европа (EE-NGP) от всички субекти, които са членове на проекта, съобщиTransgaz.

EE-NGP е създадена от Американската агенция за международно развитие (USAID), Енергийната асоциация на Съединените американски щати (USEA), министерствата и операторите на газопреносни системи (TSO) на Източна Европа, за да се осигури устойчив институционален капацитет с оглед на разработването и използването на първите съвместни методи за планиране на транспорта в региона, за да се ускори развитието на газоснабдителната инфраструктура в Източна Европа.

Мисията на EE-NGP се състои в подкрепа на следните цели:

-Насърчаване на регионалното сътрудничество, с оглед планирането на мрежи за природен газ, между министерствата и операторите на газопреносни системи в Източна Европа;

-Подобряване капацитета на министерствата и на операторите на газопреносни системи за разработване на математически модели за прогнозиране и симулиране на вътрешните газови мрежи; свързващи тръбопроводи и съоръжения за съхранение;

-Подкрепа за хармонизиране на регионално ниво на методологиите за планиране на преноса на газ и оперативните принципи;

-Извършване на анализи за идентифициране на потенциални инвестиционни проекти в газопреносната инфраструктура за разширяване на газовите пазари, като същевременно се гарантира сигурността и надеждността на регионалната енергийна система;

-Популяризиране на резултатите от анализите пред представители на политическата, регулаторната и индустриалната област.

Тези статии, анализи и коментари са възможни само благодарение на вашата съпричастност и дарения, които са единствените гаранти за независимост и обективност в работата на екипа на Алтернативи и Анализи.
Подкрепете ни.
В  проекта участват: ALBGAZ. Sh.a. (Албания); BH-GAS D.O.O. (Босна и Херцеговина); БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД (България); PLINACRO D.O.O. (Хърватия); DESFA S.A. (Гърция); MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE (Косово); GA-MA AD – SKOPJE (Северна Македония); MONTENEGRO BONUS (Черна гора); GAZ-SYSTEM S.A. (Полша); SNTGN TRANSGAZ SA (Румъния); EUSTREAM (Словакия);  ЕНЕРГИЙНА АСОЦИАЦИЯ  – USEA (САЩ).

Тези организации-членове на проекта ще съставят Работна група за EE-NGP, състояща се от до 2 представители от всяка страна, която ще работи въз основа на работен план и график за всеки от следващите етапи на проекта.

Transgaz  подписа Меморандума за разбирателство за партньорство за развитие на източноевропейски мрежи за природен газ (EE-NGP), като ще даде своя принос за насърчаване на регионалното сътрудничество. Целта е планиране на газопреноснимрежи между операторите на преносни и системни източници в Източна Европа и диверсифициране на източници на природен газ. Също и развитието на обмена на опит в областта на инфраструктурата за пренос на природен газ, разширяване на дълго и продуктивно сътрудничество между румънската и американската енергийна индустрия.

* https://energyindustryreview.com/oil-gas/mou-on-the-partnership-for-the-development-of-natural-gas-networks-in-eastern-europe/

Благодарим ви за даренията в PayPal и по директната сметка на сдружението Алтернативи и Анализи IBAN BG58UBBS80021090022940

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *