Акцент

IES ENERGY BRIEF: Отказват статут на газа на гориво за „преход“ в проектоправилата на ЕС за зелено финансиране

By Frédéric Simon, Nov 11, 2020, euractiv.com

Електроцентралите, задвижвани с природен газ, няма да бъдат класифицирани като „устойчиви“ или „преходни“ инвестиции в Европа, освен ако не отговарят на границите на емисиите, които са толкова ниски, че нито една централа понастоящем не е в състояние да се съобрази, съгласно проектоправилата на ЕС, до които получи достъп EURACTIV.

Новите стандарти ще бъдат представени през следващите седмици в рамките на устойчивата финансова таксономия на ЕС, която определя, какъв вид инвестиции допринасят съществено за борбата на ЕС срещу изменението на климата.

Неуспехът да получи зелен етикет от ЕС може да лиши много електроцентрали от милиарди евро финансиране, тъй като частните инвеститори търсят подслон в инвестиции, считани за благоприятни за климата.

За да се квалифицират като „устойчива“ инвестиция, газовите електроцентрали не трябва да отделят повече от 100 грама CO2 еквивалент на киловатчас, съгласно проекта на правила, разглеждан от EURACTIV.

Но ограничението от 100 g CO2 също ще попречи на газовите централи да бъдат етикетирани като „преходна“ технология по пътя към достигане до 2050 г. на нулеви въглеродни емисии.

Според индустрията, това би възпрепятствало усилията на Полша да замени остаряващия си парк от замърсяващи въглищни електроцентрали с по-чисти газови централи, които отделят средно половината от количеството CO2.

Газовите централи с комбиниран цикъл „в момента са на 350-300g, което означава, че инвеститорите в страни като Полша може да не са в състояние да разглеждат инвестициите в CCGT/ Газовите турбини с комбиниран цикъл (CCGT) – за производство на енергия, която комбинира газова турбина с парна турбина/ като преходна дейност“, каза Джеймс Уотсън, генерален секретар на търговската асоциация Eurogas.

„Напълно очаквано за нас е природният газ да бъде класифициран като„ преходна “дейност“, каза той. „Но прагът от 100 грама, за съжаление, няма да позволи това“, каза той пред EURACTIV.

ЕС ще откаже на газовите електроцентрали да получат екологичен етикет за инвестиции

Електроцентралите, задвижвани с природен газ, няма да бъдат класифицирани като устойчива инвестиция в Европа, освен ако не отговарят на ограничението на емисиите, на което никой в момента не отговаря, съгласно проекторегламентите на Европейския съюз, според Ройтерс.

Природозащитниците, от своя страна, приветстваха проекта на правила на ЕС за затваряне на вратата за инвестиции в изкопаеми газове, които са с етикет „зелен“.

„Основното искане на газовото лоби беше окончателно отхвърлено“, каза Rebecca Vaughan, анализатор, проследяващ лобирането в индустрията за InfluenceMap, цитирана от Ройтерс.

През декември миналата година Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) реши да спре от края на 2021 г. цялото финансиране на проекти с изкопаеми ресурси, ход, приветстван от зелени активисти.

„В този свят сме сега: изкопаемият газ не е устойчив“, каза Dave Jones от Ember, независим мозъчен тръст, фокусиран върху глобалния преход на електроенергия.

„Може би е разочароващо дори, че таксономията не е определила нулата като праг“, каза Джоунс пред EURACTIV.

И все пак привържениците на природния газ казват, че изкопаемите горива са необходими за прехода на Европа към нетни нулеви емисии до 2050 г. По-рано тази година шефът на ЕС по климата Frans Timmermans заяви, че „природният газ вероятно ще е необходим за преминаване от въглища към устойчива енергия” и ключовите законодатели в Европейския парламент също подкрепиха газа, когато той измества въглищата.

През миналата година емисиите в Европа  от електроенергийния сектор са спаднали с 12%, водени от рязък спад в добива на въглища в страни като Германия, Испания, Нидерландия, Великобритания и Италия, според данни, публикувани по-рано тази година.

Другата половина беше заменена от природен газ, изкопаемо гориво, което изгаря около 50% по-малко въглерод от въглищата, когато се изгаря в електроцентрали.

Във Варшава опасенията са, че на Полша ще бъде отказана същата възможност, каквато е за страните от Западния ЕС.

„Има разбиране, че газът е преходно гориво“, каза Войчех Дабровски, главен изпълнителен директор на полската държавна енергийна група PGE.

„Това е много важно за нас, защото природният газ играе важна роля в краткосрочната и средносрочната стратегия на Polska Grupa Energetyczna,“ каза той наскоро на събитие на EURACTIV.

Полша ще се противопостави на прага от 100 грама, когато проектът за правила бъде изпратен за одобрение на националните делегати на ЕС, е информацията на EURACTIV. Очаква се и други източни страни от ЕС, които по-рано тази година са подписали документ в подкрепа на природния газ, да се противопоставят на проекта, казаха източници от индустрията, пораждайки опасения от разделението между изток и запад по отношение на изменението на климата.

Полша е единствената държава от ЕС, която все още не е приела общоевропейската цел за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г., като заяви, че са необходими повече анализи – и пари – преди да може да превърне целта в национално задължение.

Тези статии, анализи и коментари са възможни само благодарение на вашата съпричастност и дарения, които са единствените гаранти за независимост и обективност в работата на екипа на Алтернативи и Анализи.
Подкрепете ни.
Лидерите на ЕС ще се срещнат през декември, за да се опитат да постигнат споразумение, относно климатичната цел на блока до 2030 г., разглеждана като ключов крайъгълен камък по пътя за постигане на климатична неутралност до 2050 г.

Лидерите на ЕС ще решат по-строги климатични цели през декември

Лидерите на ЕС на 15 октомври  заявиха, че ще вземат решение за по-строга климатична цел за 2030 г. на срещата на върха през декември, оставяйки повече време за формиране на единна европейска реакция на климатичните промени.

Критиците на новите правила за емисии на газ казват, че предложеният праг от 100 g е самоунищожаващ, тъй като също така отрича етикета „устойчив“ или „преход“ към когенерационни централи, работещи с газ, които се считат за най-ефективни.

Очаква се това да забави преобразуването на топлофикационните системи в Полша, които в момента работят предимно на въглища.

„Топлофикацията е много популярна в Източна Европа. Полша разполага с около 54 GW централно отопление, което се основава на използването на 75% въглища “, каза Mike Parr, частен консултант, предоставящ пазарни проучвания и техническа подкрепа в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност.

„Поставянето на ограничение от 100gms CO2 / kWh изглежда безсмислено. Поляците биха могли да намалят наполовина настоящите си емисии поради въглищата / половината от централното отопление, като преминат към природен газ, който изгаря далеч по-чисто “, каза той пред EURACTIV.

Според Parr най-добрият праг на емисии, на който може да се надява централа за централно отопление, е около 200 gmsCO2 / kWh.

Индустриалната група COGEN Europe каза пред EURACTIV, че смятат, че „комбинираното производство не трябва да подлежи на праг от 100 g“. „Днес когенерацията на природен газ е най-доброто решение за ефективност на емисиите в енергоемката индустрия“, казаха те в коментарите си по имейл.

„Устойчивостта на когенерацията не е свързана със самата когенерация, а с енергията, която се използва от когенерацията. Ако когенерацията използва декарбонизирана енергия, когенерацията се превръща в нулеви емисии. Не сменяйте колата, сменете горивото … “, каза COGEN Europe.

„Не вреди“ и водород

Все пак таксономията на ЕС за зелени финанси не е лоша новина за газовата индустрия.

Съгласно проекта на правила, горивата, отделящи по-малко от 262gCO2e / kWh, не биха се считали за причиняващи „значителна вреда“ на климатичните цели на ЕС, отваряйки вратата за газ, който да бъде етикетиран като такъв.

„262 g биха били в съответствие с прага на ЕИБ от 250 g за производство на електроенергия, така че можеше да е по-лошо“, каза Watson от Eurogas.

„Някои твърдят, че 262 g CO2 са твърде ниски за прехода от въглищата. Но от друга страна, тази норма също така насърчава смесването на биометан или възобновяеми и нисковъглероден водород в природен газ, което помага при прехода към декарбонизирани газове“, добави Watson и доуточни, че праг от 262 g би бил приблизително еквивалентен на 30% смес за нисковъглеродни газове в природен газ.

На друго място в документа, проектът на таксономия установява праг на емисиите от 94gCO2e / MJ, за да се разглежда водородът като зелен, праг, който според индустрията е постижим с технологията за улавяне и съхранение на въглерод, за да се погребват емисиите под земята.

„Производството на водород би станало устойчиво, ако използвате CCS /Улавянето и съхранението на въглерод/, за да стигнете до тези прагове. В Eurogas смятаме, че до 90% от емисиите на парникови газове могат да бъдат намалени с комбинация от паров реформинг на метан и CCS. И така, смятаме, че проекто-предложението е горе-долу в съответствие с това“, каза Watson.

„Като цяло, нашето усещане е, че в това проектопредложение има добри части, но че други части се нуждаят от допълнителна оценка на последиците от прехода към нулева въглеродна енергия“, каза Watson.

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/gas-denied-transition-fuel-status-in-eu-green-finance-rules/?fbclid=IwAR3GtN17vLKxqexjUqvLz0QZviAYE5tUH-gPSA0_t5407n_o0tls5R7L3M4

Благодарим ви за даренията в PayPal и по директната сметка на сдружението Алтернативи и Анализи IBAN BG58UBBS80021090022940

Подкрепете и проекта Алтернативата на alternativata.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *