Ако Булгаргаз не вземе мерки, режимът на потреблението на газ е неизбежен

Това е карта на динамиката на съхранение на природен газ в Европа за последните 5 години от сайта www.celsiusenergy.net .

До сега равнището на съхранение на природен газ в подземни хранилища в Европа към 10 декември никога не е било толкова ниско, като недостига към момента е към 25 процента от нужните обеми. Разбира се, данните са осреднени за Европа. 

Ние сме сред петте най-уязвими страни. Към момента в ПГХ Чирен, по данни на Селсиузенерджи, разполагаме с рекордно малки количества от 372 милиона кубически метра, което е 20 процента под средните нива за последните 5 години. 

Последният нагнетен газ , по данни от сайта на Булгартрансгаз, в Чирен е бил на 21 октомври 2021, а от 30 октомври теглим. 

За целият нагнетателен сезон, който е продължил от 2 май до 20 октомври, пак по данни на Булгартрансгаз, в ПГХ са нагнетени всичко, от Булгаргаз и всички други компании, 372 милиона кубически метра природен газ. За тези 40 дни /от 30 октомври до 10 декември/ сме изтеглили – 90 милиона кубически метра. Сами можете да съотнесете миналите с предстоящите нужди за природен газ за отопление. През типични зимни дни, обичайните нива на теглене, за да се балансира потреблението, се движат над 4 милиона кубически метра на ден. Тази година сме приключили тегленето на газ от Чирен на 20 април, като след 1 април количествата падат постепенно, за да стигнат до 1 милион кубически метра на ден. 

Ако приемем, че зимата няма да продължи по-дълго, до края на отоплителния сезон ни остават повече от 120 дни на високи равнище на теглене, при всички случаи, количествата, които ще ни трябват са над 440 милиона кубически метра. А в Чирен от нагнетените през тази година 372 милион кубически метра са останали под 290 милиона, тоест имаме количества до месец февруари 2022 година.  

Не случайно, към този момент оценката на недостига, от сайта за България, е 20 процента. При това, не целият съхранен газ в ПГХ Чирен е собственост на Булгаргаз. Няма данни ръководството на държавния търговец да е предприел стъпки за осигуряване на допълнителни количества от Газпром или други доставчици. А проблемът е всеобщ, с малки изключения от Полша, Великобритания, Португалия и Испания.

Ако не се вземат мерки, е неизбежно въвеждането на режим на потребление и първите,  които ще пострадат са индустриалните потребители. Не е сигурно, че дори значително повишение на цените на природния газ,  ще може да ограничи потреблението, като се има предвид, че по-голяма част от потреблението през зимата отива за производство на топлинна енергия и непрекъсваеми производства. Недостигът на природен газ, респективно на топлинна енергия, може да натовари допълнително електроенергийната система и да предизвика и верижен недостиг на електрическа енергия, и режим на тока.

Илиян Василев

Благодарим ви за даренията в PayPal и по директната сметка на сдружението Алтернативи и Анализи IBAN BG58UBBS80021090022940

Подкрепете и проекта Алтернативата на alternativata.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *