АкцентСветът

Очаква се пазарите на природен газ да останат свити до 2023 г., тъй като Русия допълнително намалява доставките за Европа

IEA press release

3 октомври 2022 г.

Продължаващото ограничаване на потоците от природен газ към Европа от страна на Русия доведе до нови болезнени пикове на международните цени, до нарушения на търговските потоци и доведе до остър недостиг на гориво в някои нововъзникващи и развиващи се икономики, като се очаква напрежението на пазара да продължи и през 2023 г., според последния тримесечен доклад на МАЕ за пазара на природен газ.

Пазарите на природен газ в световен мащаб се затягат от 2021 г. насам, а световното потребление на газ се очаква да намалее с 0,8% през 2022 г. в резултат на рекордно свиване с 10% в Европа и непроменено търсене в Азиатско-тихоокеанския регион. Прогнозите са, че през следващата година световното потребление на газ ще нарасне само с 0,4%, но перспективите са свързани с висока степен на несигурност, особено по отношение на бъдещите действия на Русия и икономическите последици от устойчивите високи цени на енергията.

Русия до голяма степен прекрати доставките на газ за Европа в отговор на санкциите, наложени ѝ след нахлуването ѝ в Украйна. Това задълбочи пазарното напрежение и несигурността преди настъпващата зима не само за Европа, но и за всички пазари, които разчитат на един и същ пул от доставки на втечнен природен газ (LNG).

„Нахлуването на Русия в Украйна и рязкото намаляване на доставките на природен газ за Европа нанасят значителни вреди на потребителите, предприятията и цели икономики – не само в Европа, но и в развиващите се и нововъзникващите икономики“, заяви Кейсуке Садамори, директор на отдел „Енергийни пазари и сигурност“ на МАЕ. „Перспективите пред газовите пазари остават помрачени, не на последно място заради безразсъдното и непредсказуемо поведение на Русия, което разруши репутацията ѝ на надежден доставчик. Но всички признаци сочат, че пазарите ще останат много свити и през 2023 г.“

Настоящата газова криза хвърля и по-дългосрочна несигурност върху перспективите пред природния газ, особено на развиващите се пазари, където се очакваше използването му да нарасне поне в средносрочен план, тъй като той замества други изкопаеми горива с по-високи емисии.  

През третото тримесечие на 2022 г. европейските цени на природния газ и азиатските спот цени на втечнения природен газ скочиха до рекордно високи стойности. Това намали търсенето на газ и стимулира преминаването към други горива като въглища и нефт за производство на електроенергия. В някои нововъзникващи и развиващи се икономики скоковете на цените предизвикаха недостиг и прекъсване на електрозахранването. Потреблението на газ в Европа е намаляло с повече от 10% през първите осем месеца на тази година в сравнение със същия период на 2021 г., което се дължи на 15% спад в промишления сектор, тъй като заводите са ограничили производството.

Благодарим ви за даренията в PayPal и по директната сметка на сдружението Алтернативи и Анализи IBAN BG58UBBS80021090022940
Търсенето на природен газ в Китай и Япония почти не се е променило през същия период, докато в Индия и Корея се е свило. Прогнозите са, че търсенето на природен газ в Китай ще се увеличи с по-малко от 2% през тази година, което е най-ниският годишен темп на растеж от началото на 90-те години на миналия век. Междувременно цените на природния газ в САЩ достигнаха най-високите си летни нива от 2008 г. насам, но Северна Америка беше един от малкото региони в света, където търсенето се увеличи, подкрепено от търсенето на електроенергия.

Европа компенсира резкия спад на руските доставки на газ чрез внос на втечнен природен газ, както и чрез алтернативни доставки по тръбопроводи от Норвегия и други страни. Нарастващото търсене на втечнен природен газ в Европа – с 65% през първите осем месеца на 2022 г. спрямо предходната година – е изтласкало доставките от традиционните купувачи в Азиатско-тихоокеанския регион, където търсенето е спаднало със 7% през същия период в резултат на високите цени, мекото време и продължаващите спирания заради Covid в Китай.

МАЕ прогнозира, че вносът на втечнен природен газ в Европа ще се увеличи с над 60 млрд. куб. м през тази година, или повече от два пъти от размера на глобалното увеличение на капацитета за износ на втечнен природен газ, което ще запази международната търговия с втечнен природен газ под силен натиск в краткосрочен и средносрочен план. Това означава, че вносът на втечнен природен газ в Азия ще остане по-нисък от миналогодишния до края на 2022 г. Въпреки това вносът на втечнен природен газ в Китай може да нарасне през следващата година по силата на поредица от нови договори, сключени от началото на 2021 г., докато една по-студена от средното зима ще доведе и до допълнително търсене от Североизточна Азия, което допълнително ще увеличи напрежението на пазара.

В допълнение към диверсификацията на доставките Европейският съюз и неговите държави членки предприеха и други стъпки за повишаване на сигурността на доставките на газ, като например определяне на минимални задължения за съхранение и прилагане на мерки за икономия на енергия за предстоящата зима. Към края на септември съоръженията за съхранение в ЕС бяха запълнени почти на 90 %, въпреки че липсата на руски доставки поставя предизвикателства пред запълването им през следващата година. Както Япония, така и Корея въведоха политики за намаляване на зависимостта от вноса на втечнен природен газ за производство на електроенергия и разработиха планове за действие при евентуални прекъсвания на доставките на втечнен природен газ.

За целите на новия доклад МАЕ извърши анализ на устойчивостта на газовия пазар в ЕС в случай на пълно спиране на доставките от Русия от 1 ноември 2022 г. Анализът показва, че без да има намаление на търсенето и ако доставките по руските тръбопроводи бъдат напълно прекратени, газохранилищата в ЕС ще бъдат пълни до по-малко от 20% през февруари, ако се приеме високо ниво на доставки на втечнен природен газ – и с близо 5%, ако се приеме ниско ниво на доставки на втечнен природен газ. Намаляването на запасите до тези нива би увеличило риска от прекъсване на доставките в случай на късно застудяване. За да се запазят нивата на съхранение на газ над 25 % в случай на по-ниски доставки на втечнен природен газ, ще е необходимо намаление на търсенето на газ в ЕС през зимния период с 9 % спрямо средното ниво за последните пет години. Намаляване на търсенето с 13 % спрямо средното за последните 5 години би било необходимо през зимния период, за да се поддържат нива на съхранение над 33 % в случай на нисък приток на втечнен природен газ. Поради това мерките за икономия на газ ще бъдат от решаващо значение за свеждане до минимум на изтеглянето от хранилищата и за поддържане на запасите на подходящи нива до края на отоплителния сезон.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *