Светът

IES ENERGY BRIEF: ACER стартира своя LNG бенчмарк

April, 2023, acer.europa.eu  

* Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между енергийните регулатори ( ACER ) е създадена през март 2011 г. със законодателството на Третия енергиен пакет  като независим орган за насърчаване на интегрирането и завършването на европейския вътрешен енергиен пазар за електроенергия и природни газ.

ACER е една от децентрализираните агенции на ЕС. Различни от институциите на ЕС, агенциите са създадени като отделни юридически лица за изпълнение на специфични технически и научни задачи, които помагат на институциите на ЕС и държавите-членки да прилагат политики и да вземат решения. Централата на ACER се намира в Любляна, Словения.

За какво става дума?

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) стартира своя ежедневен бенчмарк за втечнен природен газ (LNG) в петък, 31 март 2023 г.,  както се изисква от Регламент (ЕС) 2022/2576 на Съвета .

Бенчмаркът LNG осигурява по-голяма прозрачност на пазара въз основа на задължително докладване на данни и следователно се очаква да отразява реалните цени на LNG. Заинтересованите страни могат да използват бенчмарка за LNG доброволно.

Ежедневният бенчмарк за втечнен природен газ допълва ежедневните оценки на цената на втечнения природен газ на ACER, стартирани на 13 януари 2023г.

Достъп до LNG Price Assessment и LNG benchmark (от 31 март 2023 г.).

Каква е разликата между оценката на цената на LNG и бенчмарка на LNG?

ACER публикува три отделни и независимо изчислени спот оценки на цените на втечнен природен газ (Delivered Ex-Ship (DES)): за Европа (ЕС), за Северозападна Европа (NWE) и Южна Европа (SE).

Освен това ACER публикува ежедневен бенчмарк за втечнен природен газ, определен от разликата между дневната оценка на цените на втечнения природен газ за DES LNG Spot EU и цената на сетълмент за договора за предния месец на TTF Gas Futures, установен от ICE Endex Markets BV.

Благодарим ви за даренията в PayPal и по директната сметка на сдружението Алтернативи и Анализи IBAN BG58UBBS80021090022940
Как се определя бенчмаркът за LNG?

Ежедневният бенчмарк на ACER за втечнен природен газ (публикуван ежедневно от 31 март 2023 г.) се определя от разликата между ежедневната оценка на цената на втечнения природен газ на ACER за „доставка франко кораб“ (DES) LNG Spot EU и установената цена за сетълмент за TTF фючърсен договор за първи месец от ICE Endex Markets BV

Кога и къде ще бъде публикуван дневният бенчмарк?

ACER ще публикува бенчмарка за втечнен природен газ всеки делничен ден веднага щом това е технически възможно. Резултатите ще бъдат публикувани на TERMINAL .

Как се е развила досега методологията за оценка на цените на ACER?

ACER публикува първата бета версия на своята методология за оценка на цените на LNG на 13 януари 2023 г. и втора такава на 8 март 2023 г. Втората версия повиши надеждността на методологията и намали забавянето във времето в резултат на подвижния прозорец, използван за изчисляване на цената (виж новините от 6 март ).

Последната версия, публикувана на 23 март 2023 г. и влизаща в сила от 31 март 2023 г., обхваща както методологията за оценка на цената на LNG, така и методологията за бенчмарк.

ACER ще продължи периодично да преразглежда методологията и насоките за отчитане на пазарни данни за LNG, като се консултира със заинтересованите страни.

Вижте документите на ACER за методологията за оценка на цените на LNG.

Кога ще бъде преразгледана следващата методика?

Точната дата на следващата актуализация все още не е определена.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *